• Menu

  XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

  Związek Powiatów Polskich - Zgromadzenie Ogólne

  17 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie XXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, podczas którego najistotniejszymi punktami były: wybór nowych władz ZPP oraz sprawozdanie z działalności dotychczasowego zarządu.

  Nowa kadencja

  Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP. Oprócz delegatów, w posiedzeniu udział wzięli również zaproszeni goście. Wśród powitanych przez prezesa osób znaleźli się, m.in.: Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Marek Suski, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Kazimierz Kotowski, poseł, były prezes Związku Powiatów Polskich oraz b. starosta opatowski.

  Minister Andrzej Dera w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy gratulował starostom osiągnięcia osobistego sukcesu, czyli wygranej w ostatnich wyborach samorządowych. Życzył też, aby w ciągu najbliższych pięciu lat włodarze powiatów rozwijali swoje małe ojczyzny.

  Minister Marek Suski najpierw odczytałlist Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, skierowany do delegatów Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, a później, składając w swoim imieniu samorządowcom życzenia owocnej pracy, przyznał, że powiatom brakuje środków finansowych. – Będziemy myśleć, jak je wesprzeć. Szczególnym problemem, jak wiemy, jest problem tych powiatów, które mają szpitale.

  Ludwik Węgrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ZPP w 2018 r. oraz z upływającej kadencji (2015-2019). Z kolei Agnieszka Marszałek, główna księgowa w biurze ZPP omówiła kwestie wykonania budżetu za 2018 rok.

  Podczas posiedzenia rozmawiano także o sytuacji szpitali powiatowych. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski nakreślił sytuację finansową szpitali i zachęcał, zwłaszcza nowych starostów, do tworzenia lokalnych związków dyrektorów szpitali powiatowych przy konwentach powiatów. Dzięki temu, jak tłumaczył, interesy szpitali mogą być wspólnie reprezentowane przed oddziałami NFZ.

  Nowe władze

  Delegaci na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich wybrali nowy zarząd ZPP. Jego prezesem został Andrzej Płonka, starosta bielski (woj. śląskie), aktywnie zaangażowany w podnoszenie rangi powiatu bielskiego w regionie i kraju oraz kreowanie wizerunku przyjaznego i odpowiedzialnego urzędu powiatowego, nastawionego na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Prowadził systematyczne działania na rzecz modernizacji i informatyzacji Starostwa Powiatowego, które jedno z pierwszych w kraju wprowadziło System Zarządzania Jakością. Aktualnie po kolejnych certyfikacjach wdraża System Zarządzania Jakością ISO 9001-2015 oraz System Bezpieczeństwa Informacji norma 27001-2013.

  Prezes zarządu ZPP – Andrzej Płonka

  Prezes zarządu ZPP – Andrzej Płonka

  Od początku funkcjonowania powiatu zaangażowany w podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji w powiatowych szpitalach i placówkach medycznych oraz jednostkach pomocy społecznej. Modelowo współpracujący z organizacjami pozarządowymi i samorządem przedsiębiorców, w 2009 roku wyróżniony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Aktywnie  zabiegający o środki finansowe na modernizację infrastruktury szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

  Uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi za zasługi dla pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej, za zasługi dla policji, za upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, za wychowywanie dzieci poprzez sport i rekreację, w oparciu o zasady fair play. 21 maja 2018 roku otrzymał tytuł Starosty 20-lecia oraz Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej.

  Ponadto, 29 maja 2017 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za podejmowane inicjatywy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, za ofiarną działalność społeczną i publiczną oraz za szczególne osiągnięcia w pracy samorządowej przekraczające zakres obowiązków służbowych, a przynoszące znaczne i wymierne korzyści Państwu i obywatelom.

  Członkami zarządu zostali:

  • Mariusz Bieniek, starosta płocki;
  • Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski;
  • Mirosław Czapla, starosta malborski;
  • Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski;
  • Jan Grabkowski, starosta poznański;
  • Ewa Janczar, radna rady m.st. Warszawa;
  • Jerzy Kolarz, starosta buski;
  • Adam Krzysztoń, starosta łańcucki,
  • Krzysztof Maćkiewicz, starosta wąbrzeski;
  • Józef Matysiak, starosta rawski;
  • Marian Niemirski, starosta przysuski;
  • Andrzej Nowicki, starosta piski;
  • Wojciech Pałka, starosta krakowski;
  • Paweł Piasny, starosta olkuski;
  • Sławomir Jerzy Snarski, starosta bielski (woj. podlaskie);
  • Zbigniew Szumski, starosta świebodziński;
  • Dariusz Szustek, starosta łukowski;
  • Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski;
  • Małgorzata Tudaj, starosta kędzierzyńsko-kozielski;
  • Mirosław Walicki, starosta garwoliński.

  Kolejne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odbędzie się w kwietniu br. w Warszawie, a w związku z 20. rocznicą powstania ZPP będzie miało uroczysty charakter.

  Związek Powiatów Polskich - uczestnicy

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane