logo
logo
logo
logo
Związek Powiatów Polskich

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w pigułce
Opublikowano: 7 października 2020

W dniach 29–30 września odbyło się w Ossie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ZPP, poświęcone m.in. sytuacji szpitali powiatowych, walce z korona wirusem oraz działalności ZPP w 2019 roku. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2019 rok.

Związek Powiatów Polskich

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne, podobnie jak wszelkie spotkania w większym gronie, odbyło się w szczególnych warunkach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pandemia koronawirusa wymusiła przełożenie pierwotnie zaplanowanego terminu posiedzenia.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski – Pierwszy raz w historii Związku Zgromadzenie poświęcone m.in. posumowaniu pracy naszej organizacji w roku poprzednim odbywa się w okresie, którym możemy powoli zacząć podsumowywać również bieżący rok – podkreślił szczególne okoliczności.

Słowo pisane od władz państwowych

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze statutem, aby przedyskutować najważniejsze dla samorządów problemy, przyjąć założenia do programu działania ZPP oraz podjąć decyzje w sprawach statutowych. We wrześniowym posiedzeniu wzięli udział delegaci, zaproszeni goście, przedstawiciele powiatu Saarpfalz, a także Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, który odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do zgromadzonych w Ossie. „Godny uznania jest dorobek państwa organizacji – Związku Powiatów Polskich. (…) Cieszę się, że Związek Powiatów Polskich promuje i upowszechnia ideę demokracji lokalnej, stanowiącą jeden z konstytucyjnych filarów naszego ładu ustrojowego” – napisał w liście. „Samorządy powiatowe wypełniają ogromnie ważną rolę w naszej wspólnej walce z pandemią. Znajdujące się w państwa gestii szpitale powiatowe to bardzo istotne ośrodki diagnozowania i leczenia choroby wywołanej przez COVID-19” – czytamy dalej.

Odczytano również listy od premiera Mateusza Morawieckiego i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. „Jako rząd wspieramy i będziemy wspierać państwa wysiłki, bo wierzymy, że Polska potrzebuje sprawnie działającej władzy jak najbliżej ludzi. Dzięki takiej współpracy możemy efektywnie podnosić poziom życia Polek i Polaków” – napisał premier. Podziękował też wszystkim samorządowcom za ich codzienną pracę, dodając: „Wierzę głęboko, że razem możemy budować Polskę silną i nowoczesną. Polskę solidarną”.

Rząd i samorządy o problemach i współpracy

O ogromnej roli samorządów pisał też Marszałek Senatu. „Odrodzenie samorządu terytorialnego to jedno z największych osiągnięć naszego państwa po 1989 roku, a Senat – także odrodzony – od ponad trzech dekad konsekwentnie samorząd wspiera”– przekonywał w liście Tomasz Grodzki. „Bez państwa ciężkiej pracy i zaangażowania rozwój powiatów na tak imponującą skalę nie byłby możliwy” – podkreślił znaczenie pracy starostów. Zapewnił również o gotowości Senatu do rozmów i współpracy z samorządami.

W spotkaniu uczestniczył także poseł Dariusz Klimczak, który podziękował starostom za ich pracę, szczególnie trudną w warunkach pandemii. Odniósł się także do współpracy strony samorządowej z rządem, przekonując, że głos starostów jest zawsze doceniany przez parlamentarzystów. Poseł Tadeusz Chrzan, przez wiele lat związany z samorządem terytorialnym, w swoim przemówieniu odniósł się do oświaty w Polsce. – Można zadać retoryczne pytanie o to, jak dziś wyglądałaby polska szkoła, gdyby nie przejął jej samorząd powiatowy? Mówimy dziś o wyremontowanych szkołach, tablicach interaktywnych, ale także o problemach – zwracał uwagę. Poruszył również kwestię ochrony zdrowia i nieocenionej pracy szpitali powiatowych w czasie pandemii. Zauważył, że mimo wielu problemów, które jeszcze przed nami, jest miejsce na optymizm. Na zakończenie odniósł się do działalności ZPP. – Z perspektywy ostatniego pół roku, gdy widzę pracę ekspertów Związku Powiatów Polskich na komisjach i podkomisjach sejmowych, muszę przyznać, że jest to praca wyjątkowo merytoryczna, na bardzo wysokim poziomie, doceniana przez wszystkich parlamentarzystów i pracujących i bez zbędnego politycznego nawisu – mówił.

Udaną współpracę pomiędzy powiatami podkreślił starosta powiatu Saarpfalz, dr Theophil Gallo. – Naszym celem powinno być, aby Polska, Niemcy i Francja współpracowały pod dachem Trójkąta Weimarskiego. A naszym celem powinno być utrzymanie mostów, które zostały już zbudowane – przekonywał. Mówił też, że każdy powiat, gmina i szkoła powinny posiadać partnerstwo i w ten sposób rozwijać współpracę międzynarodową.

O konieczności rozwoju pracowników samorządowych mówiła dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Wprawdzie epidemia wymusiła zmianę trybu przeprowadzania szkoleń dla samorządów na formę zdalną, jednak od początku 2020 roku z oferty szkoleniowej NIST skorzystało prawie 2,5 tys. osób ze starostw powiatowych w całej Polsce.

Sytuacja szpitali powiatowych

Kluczowym tematem dyskusji podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP była aktualna sytuacja w szpitalach powiatowych. – W naszej służbie zdrowia sytuacja raczej zawsze była pod górkę, zawsze brakowało środków – mówił Krzysztof Żochowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Wskazał dwa filary, na których opera się działalność OZPSP – apolityczność i merytoryczność działania. Podkreślił rolę OZPSP we wsparciu działań samorządowych i podziękował też za dotychczasową –bardzo udaną – współpracę z przedstawicielami powiatów.

Z kolei prezes zarządu ZPP zwrócił uwagę na to, jak istotne są dane dotyczące działalności szpitali powiatowych, które OZPSP przekazuje Związkowi Powiatów Polskich. Mają one bowiem niebagatelne znaczenie podczas rozmów prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia, a te przynoszą rezultaty. – Mogę tu wymienić przekazanie szpitalom dodatkowych środków w wysokości 3 proc. kontraktu oraz wprowadzenie rozliczenia 1/12 kontraktu niezależnie od wykonania, w najbardziej newralgicznym momencie, gdy przy utrzymywaniu pełnej gotowości do udzielania świadczeń mieliśmy mniej pacjentów – mówił Andrzej Płonka. – Udało się wreszcie włączyć w system walki z pandemią koronowirusa lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki czemu mam nadzieję, w szpitalnych oddziałach ratunkowych zmniejszy się liczba pacjentów, którzy na SOR w ogóle nie powinni byli trafić – wyliczał dobre zmiany.

Andrzej Płonka mówił również o przepisie, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Wprowadzi on do Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zapis o tym, że co najmniej 6 miesięcy szkolenia specjalizacyjnego ma odbywać się w szpitalach I i II stopnia w module podstawowym z chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii. Prezes ZPP podkreślił też konieczność zracjonalizowania przepisów dotyczących norm zatrudniania pielęgniarek, które dzisiaj nijak mają się do rzeczywistych potrzeb. Za konieczne uznał wsparcie NFZ. Z tym postulatem wiąże się potrzeba uproszczenia drogi dostępu do wykonywania zawodu medycznego w Polsce lekarzom zza wschodniej granicy.

W swoim przemówieniu Andrzej Płonka wspomniał też o koncepcji zmian legislacyjnych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia dotyczących rozwiązania problemu ustalania dyżuru aptek w porze nocnej. Mówił też o aktualnych pracach Związku Powiatów Polskich mających na celu zmniejszenie wymaganego minimalnego poziomu wykonania ryczałtu w 2020 roku. – Z danych otrzymanych z NFZ wiemy, że wykonanie ryczałtu w szpitalach powiatowych I i II stopnia na koniec czerwca 2020 roku było na poziomie 37-42 proc., a w normalnych okolicznościach powinno być w granicach 50 proc. W tej sprawie Biuro ZPP przygotowało szczegółowy raport. Będziemy również walczyć o stworzenie sensowych warunków dla powiatowych podmiotów leczniczych w nowym rozdaniu sieci szpitali – mówił.

O nowym Prawie zamówień publicznych i ekoenergetyce

W dyskusji poruszono też kwestię nowej Ustawy o zamówieniach publicznych, która wkrótce ma wejść w życie. Michał Rogalski, członek Rady Zamówień Publicznych, nawiązał do stanowiska Związku Powiatów Polskich dotyczącego przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z 1 stycznia na 1 lipca 2021 roku. Mówił także o uruchomionej niedawno Szkole Zamówień Publicznych, w ramach której organizowane są kursy online na temat nowej ustawy.

Niemniej ważną kwestią poruszoną podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP była ekologia. O nadchodzącej rewolucji w dziedzinie energetyki mówił Józef Neterowicz, Radca Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce, ekspert ZPP. Zwrócił uwagę na pojawiające się coraz częściej anomalie pogodowe, zgony związane z niską emisją. Odniósł się też do problemu selekcji odpadów i ryzyka blackoutu. – Poprzez prowadzenie różnego rodzaju spotkań informacyjnych musimy doprowadzać do uświadamiania społeczeństwa. A następnie to społeczeństwo wymoże zmiany u tych, którzy tworzą prawo – przekonywał.

Przyjęte uchwały i stanowiska

Podczas obrad Związku Powiatów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym przyjęto sprawozdanie prezesa zarządu ZPP z działalności zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu ZPP na 2020 rok.

Przy okazji spotkania odbyły się także wybory uzupełniające do zarządu Związku Powiatów Polskich. Jego nowym członkiem został starosta brzeski Andrzej Potępa. Ponadto przedstawiono założenia do programu działania ZPP na bieżący rok.

Zgromadzenie Ogólne ZPP podczas posiedzenia przyjęło 8 stanowisk w sprawach: współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług, edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności w zarządzaniu oświatą, szpitali powiatowych, sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych, wynagrodzeń w sektorze samorządowym, roli powiatów w zapewnieniu mobilności, ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty. Każde stanowisko zostało szczegółowo opisane w Dzienniku Warto Wiedzieć.

źródło: Związek Powiatów Polskich

Tagi: , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Ethereum

Kilka faktów dotyczących Ethereum, o których...

Ethereum to po Bitcoinie druga najpopularniejsza kryptowaluta świata....
inwestycje

Firmy rezygnują z inwestycji. Małe przedsiębi...

Pandemia sprawiła, że przedsiębiorstwa musiały szukać oszczędności i n...
szczepionka Covid – 19

COVID 19 – ROSJA zarejestrowała szczepionkę...

Jak poinformował w południowym wydaniu rosyjski kanał telewizy...