• Menu

  Andrzej Wiczkowski – Inwestycje na miarę lidera

  Nasze plany koncentrują się na podwyższaniu standardów obiektów świadczących usługi medyczne, lecz zakres realizowanych działań przez struktury powiatowe jest bardziej złożony – mówi Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki

  Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki

  Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki

  Pierwsze miejsce w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców w Rankingu Gmin i Powiatów ZPP za 2019 rok to dla starosty niewątpliwie powód do dumy. Jak traktuje pan ten wynik i wyróżnienie honorowym tytułem „Dobrego Polskiego Samorządu 2019”?

  Andrzej Wiczkowski – Cieszy mnie fakt, że tak wysoko oceniono prowadzone działania naszego samorządu powiatowego. Zdobycie honorowego tytułu i tym samym po raz pierwszy w historii pozycja lidera w rankingu ZPP jest bezprecedensowym sukcesem współpracy wszystkich struktur powiatowych. Dzięki racjonalnej strategii pozyskiwania środków finansowych i zgodnej współpracy z samorządami gminnymi mieliśmy okazję spełnić większość wytycznych z takich dziedzin, jak: inwestowanie w infrastrukturę, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, działania proekologiczne, promocja regionu oraz usprawnianie funkcjonowania urzędu. Określenie wspólnych celów i ich sukcesywna realizacja umożliwiła uzyskanie prestiżowej nagrody, która cieszy się wśród samorządów wielkim uznaniem. Jako samorządowcy jesteśmy poddawani wnikliwej weryfikacji naszych działań przez lokalną społeczność. Nie możemy bać się opinii publicznej, bo to mieszkańcy powierzyli nam zarządzanie administracją powiatową. Jestem przekonany, że naszymi działaniami spełniamy ich oczekiwania.

  Co składa się na tak wysoką pozycję w rankingu i z czego jest pan najbardziej dumny, biorąc pod uwagę wyniki samorządu?

  Andrzej Wiczkowski – Na uzyskany wynik w znacznym stopniu przełożyły się prowadzone działania inwestycyjne. Zakres tematyczny podlegający opinii jury w konkursie był bardzo obszerny. Tak wysoki wynik uzyskaliśmy dzięki spełnieniu kryteriów w 86 proc. Wszystkie zadania realizowane przez samorząd są dla mnie istotne, jednak jestem przekonany, że największe wyzwanie stanowi poprawa jakości świadczonych usług medycznych. Opieka zdrowotna jest dla nas kluczowym i najważniejszym dziś zadaniem, zwłaszcza w związku ze stanem epidemicznym wprowadzony w kraju. Ubiegamy się o zewnętrzne formy finansowania, aby umożliwić mieszkańcom powiatu ostródzkiego dostęp do jak najlepszego zakresu usług medycznych.

  Sala operacyjna ostródzkiego szpitala

  Sala operacyjna ostródzkiego szpitala.

  W ostatnim czasie przeprowadziliśmy szereg zadań inwestycyjnych o wartości ok. 14 mln zł mających na celu podniesienie jakości opieki medycznej, z czego ok. 8 mln to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Rozbudowaliśmy szpital powiatowy pod potrzeby nowego bloku operacyjnego z oddziałem intensywnej terapii, dokonaliśmy termomodernizacji dwóch obiektów szpitala oraz przychodni. Aktualnie przygotowujemy projekty, z których jeden dotyczy modernizacji izby przyjęć w szpitalu, a kolejny jest związany z doposażeniem szpitala w związku z sytuacją epidemiologiczną.

  Jakie wyzwania stoją obecnie przed władzami powiatu ostródzkiego i jaki udział będą miały w planowanych przedsięwzięciach środki pozabudżetowe?

  Andrzej Wiczkowski – Jak wspomniałem, nasze plany koncentrują się na podwyższaniu standardów obiektów świadczących usługi medyczne, lecz zakres realizowanych działań przez struktury powiatowe jest bardziej złożony. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy projekty w obszarze poprawy jakości dróg, opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji, których łączna wartość wyniosła ponad 100 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy zewnętrznych stanowiło ponad 80 mln zł, tak więc środki pozabudżetowe mają bardzo duże znaczenie w realizowanych przez nas przedsięwzięciach. W największym stopniu na tę kwotę złożyły się projekty drogowe o wartości 65 mln zł – ich wdrożenie było możliwe m.in. dzięki współpracy i partycypacji finansowej innych samorządów.

  Nie zapominajmy o zrealizowanych działaniach zmierzających do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, tj. modernizacji i doposażeniu bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt oraz podniesieniu kompetencji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli. Zrealizowano 16 projektów edukacyjnych o łącznej kwocie ponad 20 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WWM na lata 2014-2020 to blisko 17 mln zł. Ostatnio przygotowaliśmy projekt termomodernizacji 4 budynków kształcenia zawodowego – złożymy go w odpowiedzi na konkurs RPO „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”. Całkowita wartość projektu to blisko 5,5 mln zł.

  Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się opanować obecną sytuację epidemiczną w kraju i z pełnym zaangażowaniem zrealizować wszystkie wyznaczone cele na najbliższe lata.

  Rozmawiała Magdalena Szczygielska

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane