• Menu

    Kategoria : Unia Europejska

    WeEuropeans

    WeEuropeans i 270 postulatów

    Prawie 1,5 milionów obywateli 27 państw członkowskich UE, w tym ponad 160 tys. z Polski oddało w sumie niemal 10 milionów głosów w konsultacjach [...]

    ← Starsze wpisy