• Menu

    II Krajowy Kongres Sekretarzy

    Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski organizuje w Krakowie w dniach 29 – 30 maja 2017 r. II Krajowy Kongres Sekretarzy. Gospodarzem Kongresu jest Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje jubileusz 25-lecia działalności.

    Krajowy Kongres Sekretarzy

    II Krajowy Kongres SekretarzyJest to przedsięwzięcie skierowane do sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych.

    W zamyśle organizatorów doroczny Kongres ma być także miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządu lokalnego.

    Pierwszego dnia,  podczas sesji plenarnych, omawiane będzie wykorzystywanie przez administrację publiczną technologii informatycznych i komunikacyjnych w relacjach z obywatelem oraz problematyka cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej. Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki w tej dziedzinie.

    W trakcie Kongresu przedstawione zostaną wnioski z raportu „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje” . Raport opracowany został przez FRDL w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Związkiem Powiatów Polskich dla Ministerstwa Rozwoju.

    W programie drugiego dnia Kongresu pod hasłem „Profesjonalny urząd gwarancją rozwoju regionu” zaplanowano sesje panelowe. Ich tematem będą zarządzanie zasobami ludzkimi, protokołu dyplomatycznego oraz zagadnienia partycypacji społecznej w administracji publicznej.

    II Krajowy Kongres Sekretarzy

    Kongres objęty jest patronatami honorowymi Ministerstwa Cyfryzacji, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

    Krajowy Kongres Forów Sekretarzy, który miał miejsce w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 r. zgromadził gości z całej Polski oraz 11 innych krajów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i fora sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Partnerem wydarzenia było Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego działające przy Radzie Europy.

    Pełny program wydarzenia, informacje o prelegentach, formularz zgłoszeniowy oraz inne ważne informacje na stronie: www.kongressekretarzy.pl .

    Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Artykuły powiązane

  • Subskrybuj Nasz Biuletyn

  • Kategorie

  • Subskrybuj Nasz Biuletyn

  • Polecane