• Menu

    Najnowsze

    II Krajowy Kongres Sekretarzy

    Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski organizuje w Krakowie w dniach 29 – 30 [...]

    Konferencja Ministerstwa Rozwoju i FRDL

    „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje” Fundacja Rozwoju Demokracji [...]