logo
logo
logo
logo

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Opublikowano: 18 stycznia 2018

W dniu 11 stycznia 2018 r. miało miejsce wręczenie Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Uroczystość odbyła się podczas Otwartego Posiedzenia Plenarnego Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN w Pałacu Staszica w Warszawie.

Nagrodę ustanowiły w 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach:

  • idei (w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze),
  • realizacji dzieła (w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny),
  • wiedzy i upowszechniania (w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym)
  • aktywności obywatelskiej (rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju).
Uroczystość wręczenia Nagrody im. Jerzego Regulskiego

Fot. Andrzej Chomczyk

 Laureatami II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za 2017 rok zostali:

Kategoria IDEA

NAGRODA  GŁÓWNA za projekt „Zielone Polesie – miejski program odnowy dzielnicy Stare Polesie w Łodzi”  (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi)

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymał projekt „Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego w Rudzie Śląskiej” (Miasto Ruda Śląska)

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymał projekt „Studium widokowe dla Góry Zamkowej wraz z ogólną analizą zieleni. Lanckorona” (Artur Chwała i Maria Hajdyła-Oleksy)

Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

NAGRODA GŁOWNA za projekt „Połączenie z dniem 1.01.2015 r. miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny z zachowaniem demokratycznych standardów i wolą mieszkańców obu samorządów” (Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra)

Kategoria WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE

NAGRODA GŁÓWNA za projekt„5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście Świdniku” (Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów)

Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

NAGRODA GŁÓWNA za projekt  „Festiwal Traffic Design” (Stowarzyszenie Traffic Design)

Specjalna Nagroda za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI za dzieło „Realizacja zespołu obiektów architektonicznych dla potrzeb małopolskich instytucji kultury” trafiła w ręce Janusza Sepioła znamienitego architekta i urbanisty.

Podczas uroczystości Przewodniczący Kapituły, Jerzy Stępień i Piotr Lorens wspominali osobę i działalność Jerzego Regulskiego oraz początki polskiej samorządności i drogę, jaką ta samorządność przebyła od 1989 roku. Podkreślali, że sukces polskich reform samorządowych jest przykładem dla naszych sąsiadów ze wschodu, a także innych państw rozwijających się i przechodzących proces transformacji ustrojowej. Mówiono także o konieczności dbania o ład przestrzenny i potrzebie jego upowszechniania. Poszczególni laureaci Nagrody przedstawili krótkie prezentacje swoich projektów, pokazując, jak ważne są lokalne działania i inicjatywy dla poprawy życia obywateli.

Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Tagi: , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.