logo
logo
logo
logo

TAG: II Krajowy Kongres Sekretarzy

II Krajowy Kongres Sekretarzy...
Opublikowano: 16 maja 2017

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z...