logo
logo
logo
logo
Wałcz

Bogdan Wankiewicz – Priorytetowe dobro mieszkańców
Opublikowano: 27 marca 2020

Już udział w tym rankingu jest wielkim wyzwaniem. Uzyskanie 10. miejsca w tak doborowym towarzystwie powiatów polskich do 60 tysięcy daje dużą satysfakcję – mówi Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki

Rozmawiamy przy okazji tegorocznego Rankingu Gmin i Powiatów ZPP, w którym powiat wałecki zamyka pierwszą dziesiątkę powiatów do 60 tys. mieszkańców. Jak pan ocenia tę pozycję?

Bogdan Wankiewic

Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki

Bogdan Wankiewicz – Od początku naszego członkostwa w Związku Powiatów Polskich staramy się bardzo aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnych, naszych małych ojczyzn. Myślę, że każdy z 314 powiatów ma szczególne zadania do zrealizowania w obszarze zarządzania publicznego. Staramy się realizować usługi administracyjno-publiczne w powiecie wałeckim z jak największą starannością dla dobra mieszkańców.

Takim podsumowaniem całorocznej działalności jest Ranking Gmin i Powiatów ZPP. Jest to okazja, żeby pochwalić się swoją działalnością na rzecz społeczności lokalnej i pokazać, jak wielką wagę przywiązuje się do samorządności. Już udział w tym rankingu jest wielkim wyzwaniem, gdyż należy przedstawić najważniejsze przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze w danym roku. Uzyskanie 10. miejsca w tak doborowym towarzystwie powiatów polskich do 60 tysięcy daje dużą satysfakcję.

Co stanowi najmocniejszą stronę zarządzanego terenu oraz funkcjonowania Starostwa?

Bogdan Wankiewicz – To umiejętność rozwiązywania problemów, często tych bieżących. Duży wpływ na to miało przede wszystkim właściwe zarządzanie zasobami finansowymi i ludzkimi. Jak zwykle spokoju nie daje nam oświata i pomoc społeczna. Jak większość samorządów w Polsce musieliśmy się zmierzyć z konsekwencjami reformy oświaty. Mimo że do naszych szkół trafiły podwójne roczniki, luka finansowa była dość pokaźna. Jednak poradziliśmy sobie z tym problemem, podobnie jak z problemami społecznymi.

Jakie zrealizowane oraz zaplanowane projekty wskazałby pan jako najistotniejsze z punktu widzenia potrzeb mieszkańców powiatu i jego strategii rozwojowej?

Bogdan Wankiewicz – Inwestycje odgrywają bardzo ważną rolę prorozwojową w naszym powiecie. Staramy się realizować zadania inwestycyjne, które wpisują się w potrzeby mieszkańców. Do nich zaliczyłbym inwestycje drogowe, w ramach których wykonaliśmy kilkanaście kilometrów dróg za około 10 mln zł. Kolejny obszar to projekty społeczne ukierunkowane na osoby niepełnosprawne. Wybudowaliśmy i w pełni wyposażyliśmy Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), który zatrudnia 80 osób, w tym 60 osób z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną, i prowadzi rehabilitację poprzez pracę. Pracownicy ZAZ-u pracują w dziale terenów zielonych, w pralni, w gastronomii, zajmują się rękodziełem oraz renowacją mebli.

Wałcz

Projekty, które w bieżącym roku będą realizowane, to m.in. warsztaty szkolne przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oferujące nowoczesną bazę kształcenia zawodowego oraz Lokalne Centrum Nauki (LCN), którego modernizacja w obiekcie zabytkowym już się rozpoczęła. Będzie to jedno z 6 centrów powstałych w województwie zachodniopomorskim. Wałeckie LCN będzie się składać z 5 pracowni: fizyko-chemicznej, odnawialnych źródeł energii, informatycznej, robotyki, symulatorów i naukowego placu zabaw z wieloma atrakcjami. Pracownia symulatorów wyposażona będzie m.in. w symulatory: samochodu osobowego, kabiny śmigłowca oraz wózka widłowego. Oferta LCN będzie skierowana do dzieci, uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Tagi: , , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Związek Powiatów Polskich

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Pol...

W dniach 29–30 września odbyło się w Ossie posiedzenie Zgromadzenia...
powiat augustowski

Powiat augustowski po raz czwarty liderem...

Już po raz czwarty z rzędu Powiat Augustowski triumfuje w prestiżowym...
Mirosław Czapla

Mirosław Czapla – żeby mieszkańcom żyło...

Pozyskiwane przez nas środki pozabudżetowe dotyczą różnych płaszczyzn...
Kobylnica

Gmina Kobylnica dobrze wykorzystuje swój pote...

Ranking Związku Powiatów Polskich, oceniający wiele dziedzin życia spo...