• Menu

    Najnowsze

    dom dziennej pomocy

    Seniorzy bez opieki

    W Polsce brakuje domów dziennej pomocy dla osób starszych – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Tylko 10 procent samorządów prowadzi [...]