• Menu

  Starosta bielski: „Dokładnie analizujemy rynek pracy”

  Rozmowa ze starostą bielskim, Sławomirem Snarskim

  – Powiat bielski ponownie znalazł się na 5. miejscu w rankingu powiatów. Co miało wpływ na utrzymanie tak wysokiej pozycji?

  – Działania powiatu skupiają się głównie na dążeniu do poprawy poziomu życia jego mieszkańców oraz na podnoszeniu jakości usług publicznych. Udział w rankingu motywuje nas do ciągłej aktywności, a przyjęte kryteria podpowiadają, na jakie aspekty zwrócić większą uwagę. Dzięki temu skutecznie zabiegamy o zewnętrzne środki finansowe, inwestujemy w infrastrukturę drogową, sprzyjamy rozwojowi gospodarczemu opartemu o odnawialne źródła energii, podnosimy jakość służby zdrowia, skutecznie przeciwdziałamy bezrobociu.

  – Dużą chlubą cieszy się podlegający pana jednostce samorządowej Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Jakie innowacyjne praktyki stosuje?

  – Działania PUP oparte są o dokładną analizę potrzeb lokalnego rynku pracy.  W ostatnim czasie w ramach międzynarodowego projektu stworzono m.in. innowacyjną metodę rekrutacji i rozwoju zawodowego pracowników o niskich kwalifikacjach. Mamy jedną z najniższych w województwie stóp bezrobocia – na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 7 proc.

  – Czy mógłby pan wymienić przykłady działań, w których inne podmioty z terenu powiatu wykazują podobne zaangażowanie w podnoszenie poziomu życia lokalnej społeczności?

  – Przykładem takim jest szkolnictwo zawodowe, które świetnie współpracuje z przedsiębiorcami. W ten sposób uczniowie poszerzają swoje kwalifikacje i mają ułatwiony start w dorosłe życie zawodowe. W powiecie dobrze działają organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego, które pracują na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia, popularyzacji działań z zakresu ochrony środowiska, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli czy też rozwoju turystyki. Staramy się, aby te inne obszary aktywności były jak najlepiej wspierane i koordynowane, bo to jest klucz do wspólnego sukcesu.

  Rozmawiał Tomasz Rekowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane