• Menu

  Rewitalizacja Rudy-Huty w konsultacjach

  Rozmowa z wójtem gminy Ruda-Huta, Kazimierzem Smalem

  Pracują państwo nad dokumentem pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Ruda-Huta”. W tym celu wśród mieszkańców została przeprowadzona ankieta. Jeśli są już wyniki, to na jakie obiekty lub rejony wymagające zmian najbardziej stawiali rudzianie?

  – Lokalny Program Rewitalizacji, realizowany z dofinansowania uzyskanego w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Lubelskie i Ministerstwo Rozwoju, jest dokumentem wyznaczającym obszary kryzysowe. Mieszkańcy w ankietach wskazali, że takimi obszarami są sołectwa Ruda-Huta i Hniszów. Tam będzie prowadzona większość inwestycji, które mamy zamiar sfinansować ze środków zewnętrznych. W ramach programu prowadzone będą działania związane z zagospodarowaniem centrum Rudy-Huty, m.in. instalacja oświetlenia oraz monitoringu. W Hniszowie podejmujemy działania związane z zagospodarowaniem parku podworskiego, mające na celu odtworzenie dawnego klimatu m.in. odbudowanie historycznego układu komunikacyjnego wraz z dworkiem. Rewitalizacja parku, na terenie którego rośnie ponad 1000 letni dąb Bolko – drzewo roku 2015 – przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności sołectwa, a także przyciągnie inwestorów oraz turystów do gminy.

  Czy ten dokument należy do pilnych potrzeb, czy raczej jest kontynuacją dotychczasowych działań inwestycyjnych? Proszę o przykłady tych działań.

  – Pod koniec 2016 r. zbudowaliśmy drogi w Żalinie – 1,69 km oraz Gotówce – 2,034 km współfinansowane ze środków PROW. Obecnie realizujemy rozbudowę Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta ze środków Ministerstwa Kultury oraz projekt obejmujący instalację 207 szt. kolektorów słonecznych o mocy 0,6838 MW i 53 szt. kotłów na biomasę o mocy 1,065 MW w budynkach mieszkańców gminy ze środków RPO WL. W najbliższych planach mamy budowę gminnej oczyszczalni ścieków –  wniosek przeszedł już wstępną ocenę. Chcemy też zagospodarować centrum Rudy-Huty w dolinie rzeki Gdoli.

  Rozmawiał Tomasz Rekowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane