• Menu

  Powiat piotrkowski zdobył zaszczytne wyróżnienie

  Drugi raz z rzędu powiat piotrkowski  zdobył tytuł „Super Powiat” w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich

  – Zdobyliśmy punkty w 55 z 84 kategorii, co dało nam  65-proc. wskaźnik wypełnienia punktacji. To, ex aequo z powiatem słupskim, najlepszy wynik, w grupie powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców – mówi Stanisław Cubała, starosta powiatu piotrkowskiego. – Cieszę się, że nasza praca została dostrzeżona i dobrze oceniona, choć rankingi nie są najważniejsze w codziennej pracy i zarządzaniu samorządem powiatowym.

  Zdaniem Starosty tytuł „Super Powiatu” należy się mieszkańcom Ziemi Piotrkowskiej: od samorządowców i pracowników instytucji samorządowych, poprzez jednostki powiatowe, szkoły, organizacje pozarządowe, kończąc na osobach budujących swoją pracą potencjał powiatu.
  Działania powiatu pozytywnie oceniają mieszkańcy. W ostatnim badaniu satysfakcji klienta aż 98 proc. ankietowanych wydało pozytywną opinię na ten temat jakości usług świadczonych przez powiat. Potwierdziła to również  Polska Izba Handlu Zagranicznego, wydając pozytywną opinię auditu nadzoru w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

  Na ocenę „Super Powiatu” wpływ miała umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na  inwestycje. W 2017 roku Powiat Piotrkowski pozyskał ponad 37 milionów zł, z których wspólnie z gminami, wyremontowano ponad 30 km dróg. Łącznie od początku kadencji wyremontowano blisko 120 km dróg powiatowych.

  „Super Powiat” to również prężnie działające organizacje społeczne i pozarządowe, w tym ponad 150 kół gospodyń wiejskich oraz 130 jednostek ochotniczych straży pożarnych, wspierane przez 70 innych organizacji i stowarzyszeń. Czynnikiem aktywizującym te środowiska są granty na dofinansowanie z budżetu powiatu zadań w zakresie m.in. kultury i ochrony zdrowia. W 2017 roku powiat wydał na ten cel 100 tys. zł. W roku bieżącym na granty przeznaczono 195 tys. zł. 

  W zakresie profilaktyki zdrowotnej uznanie zdobył projekt „Twoje serce – Twoim życiem”, nagrodzony przez Ministerstwo Zdrowia i Ambasadę Norwegii za innowacje w zdrowiu w zakresie realizacji polityki zdrowotnej. W ramach projektu prowadzono w Akademiach Ruchu zajęcia rekreacyjno-sportowe. Po zakończeniu finansowania projektu z Funduszy Norweskich, zarząd powiatu zdecydował o finansowaniu zadania z budżetu powiatu.

  Profilaktyka zdrowotna powiatu piotrkowskiego znalazła uznanie u członków kapituły konkursu Zdrowy Samorząd, którzy za kompleksowe i innowacyjne podejście do zagrożeń zdrowotnych oraz za szeroką i wszechstronną współpracę z organizacjami pozarządowymi przyznali powiatowi tytuł „Zdrowy Powiat”.

  Powiat wspiera również edukację młodzieży.  Od kilku lat realizowany jest program stypendialny dla uzdolnionych uczniów. Ponadto szkoły powiatowe organizują międzynarodowe praktyki oraz wyjazdy studyjne dla swoich uczniów. Dla podniesienia poziomu nauczania powiat piotrkowski nawiązał kontakt z Politechniką Łódzką. W ramach współpracy uczniowie szkół powiatu piotrkowskiego będą mogli realizować część zajęć w pracowniach Politechniki Łódzkiej.

  Czy 2017 rok był najlepszym w mijającej kadencji samorządu? Zdecydowanie nie – odpowiada Starosta Stanisław Cubała. –  Jestem pewien, że ten rok będzie dużo lepszy. Wspólnie z gminami chcemy przebudować 40 kilometrów odcinków dróg powiatowych oraz ponad 10 kilometrów chodników – mówi starosta powiatu piotrkowskiego. –  Poza tym jest wiele ciekawych przedsięwzięć dotyczących organizacji życia mieszkańców, które zamierzamy zrealizować.

  www.powiat-piotrkowski.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane