• Menu

  Prezydent Gdańska: Od samorządów zaczyna się nauka o demokracji

  O akcji „Gdańsk. Tu się żyje!”, polityce prorodzinnej, Gdańskim Projekcie Komunikacji Miejskiej, inwestycjach w termomodernizację budynków, polityce przeciwpowodziowej oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego opowiada prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, laureat N15, konkursu na najlepszych prezydentów w Polsce

  „Gdańsk. Tu się żyje!” – pod takim hasłem rusza kampania zachęcająca Polaków do osiedlania się w „mieście Neptuna”. Jak urodził się pomysł na tę inicjatywę? Jakie są cele tej akcji? Wizerunkowe czy podatkowe?

  Paweł Adamowicz – Cel tegorocznej kampanii nie jest przypadkowy. Miasto, w którym dynamicznie rozwija się rynek pracy potrzebuje zastrzyku nowej krwi w postaci specjalistów z wielu dziedzin. Pokazując miasto z innej, atrakcyjnej perspektywy, odpowiadamy na potrzeby inwestorów poszukujących pracowników.

  Emisja zwiastuna filmowego w kinach na terenie Polski to początek kampanii, która ma zachęcić do rozważenia życiowej decyzji o przeniesieniu się tu na stałe. Dedykowana podstrona internetowa, przybliżająca syntetycznie najważniejsze fakty i liczby oraz powstała w trakcie produkcji filmu galeria niebanalnych, czasem żartobliwych zdjęć, prezentują atuty Gdańska w różnych aspektach. Nie ukrywam, że pozyskując nowych mieszkańców, miasto jednocześnie czerpie dodatkowe korzyści w postaci udziału w podatku PIT.

  Może sposobem na przyciągnięcie nowych mieszkańców jest polityka prorodzinna? Jak ona u państwa funkcjonuje i w jaki sposób musiała zostać zrewidowana po wprowadzeniu rządowego Programu „Rodzina 500 plus”? Czy w ogóle musiała?

  Paweł Adamowicz – Podstawą naszej polityki prorodzinnej jest rozwój infrastruktury niezbędnej dla zapewnienia właściwego poziomu opieki dla naszych najmłodszych mieszkańców. Elementem tej strategii jest budowa nowych żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta. W 2016 roku oddaliśmy dwa takie obiekty dla 200 maluchów. W tym roku rozpoczęliśmy prace nad kolejną placówką.

  Do zmieniających się potrzeb mieszkańców dopasowujemy także infrastrukturę edukacyjną. W 2014 roku oddaliśmy do użytku nowoczesną szkołę podstawową w dzielnicy Kokoszki. W tym roku rozpoczęliśmy, wspólnie z samorządami gmin Pruszcz Gdański i Kolbudy, budowę kolejnej szkoły na Kowalach. W nowym obiekcie oprócz uczniów znajdzie się także miejsce dla przedszkolaków. Już wkrótce rozpoczynamy na styku dwóch intensywnie rozwijających się dzielnic Jasień i Ujeścisko budowę kompleksu edukacyjnego Jabłoniowa, który oprócz szkoły podstawowej będzie obejmował także oddziały przedszkolne.

  W 2016 roku oddaliśmy do użytku dwa nowe przedszkola, a w tym roku kolejne dla 250 małych gdańszczan. Dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach projektu „Pozytywne Przedszkola Pomorza” uruchamiamy kolejne cztery nowe placówki przedszkolne, które będą realizowały autorski program edukacyjny dla 650 dzieci.

  Sukcesywnie rozbudowywana jest infrastruktura komunikacji miejskiej w Gdańsku. Jakie zadania i środki zostały przedsięwzięte w tym zakresie? Czy to znajduje się wśród priorytetów w oczekiwaniach mieszkańców?

  Paweł Adamowicz – Od wielu lat z powodzeniem realizujemy zakrojony na szeroką skalę Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej. Jego początki sięgają jeszcze okresu przedakcesyjnego. Kilkuetapowy projekt obejmuje swoim zasięgiem zarówno dzielnice, które nie były do tej pory skomunikowane, jak i dzielnice, w których stan techniczny infrastruktury torowej wymaga odnowienia. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wybudowaliśmy trzy nowe linie tramwajowe do osiedli położonych w obszarze Gdańska Południe, Migowa i Brętowa. Skomunikowaliśmy także przystanki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej tworząc przy nich węzły integracyjne. Przed nami kolejny, czwarty etap projektu, w ramach którego do 2019 roku powstanie m.in. przedłużenie linii tramwajowej z Migowa w kierunku terenów mieszkaniowych na południu Gdańska.

  Aby zapewnić jak najlepsze warunki podróżowania, dbamy o to, aby systematycznie modernizować nasz tabor autobusowy i tramwajowy. W efekcie jako jedno z pierwszych miast w Polsce uzyskaliśmy 100-procentowy wskaźnik autobusów niskopodłogowych w komunikacji miejskiej.

  Otrzymali państwo ponad 90 mln zł dotacji na modernizacje energetyczne budynków mieszkalnych i użytkowych oraz budynków oświatowych i sportowych w Gdańsku. Których to miejsc dotyczy?

  Paweł Adamowicz – Po raz kolejny z powodzeniem aplikowaliśmy o środki zewnętrzne, które pomogą nam w poprawie efektywności energetycznej budynków. Tym razem w ramach umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego uda się nam objąć modernizacją aż 58 budynków mieszkalnych, użytkowych, oświatowych i sportowych.

  Kompleksowa modernizacja energetyczna, zależnie od stanu technicznego budynków, obejmie m.in. docieplenie ścian, stropów i piwnic, zmianę źródeł ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy też wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią. Dzięki termomodernizacji obiektów zmniejszeniu ulegnie zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej, a tym samym niższe będą koszty eksploatacji i emisja zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

  Znaczna część budynków ujętych w programie znajduje się w dzielnicach objętych rewitalizacją: Biskupiej Górce i Starym Chełmie, Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu z Placem Wałowym, Nowym Porcie z Twierdzą Wisłoujście oraz Oruni.

  Całkowita wartość projektów termomodernizacji to prawie 90 mln zł, z czego kwota w wysokości ponad 57 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizacja dofinansowanych projektów ma zakończyć się w 2021 r.

  Co jeszcze miasto robi, aby zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych, a także skalę problemów środowiskowych, np. powodziowych, z którymi miasto się boryka? Czy i Gdańsk „dopadł” problem smogu?

  Paweł Adamowicz – Gdańsk z racji swojego położenia nie ma takich problemów ze smogiem jak wiele miast na południu Polski. Nie znaczy to jednak, ze nie dostrzegamy tego zagrożenia i związanej z nim negatywnej dla klimatu emisji gazów cieplarnianych. Jednym z narzędzi służących walce jest oczywiście wspomniana wcześniej termomodernizacja budynków oraz rozbudowa infrastruktury dostarczającej ciepło systemowe do odbiorców indywidualnych. W tym roku po serii alertów smogowych na południu Polski podjęliśmy dyskusję na forum społecznym. W ramach zorganizowanego w marcu tego roku panelu obywatelskiego zebraliśmy od mieszkańców opinie i rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla zapewnienia czystego powietrza w Gdańsku.

  Jeśli zaś chodzi o inne problemy natury środowiskowej, to w istocie kluczową dla nas kwestią jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Od czasów pamiętnej w skutkach powodzi z 2001 roku wykonaliśmy wielką pracę na rzecz podniesienia bezpieczeństwa, inwestując setki milionów złotych w budowę i modernizację zbiorników retencyjnych , kanałów odwadniających i przepompowni wód deszczowych. Największe inwestycje udało się nam zrealizować w minionym okresie finansowania unijnego. Kolejne przedsięwzięcia, dla których również pozyskaliśmy dofinansowanie realizowane są w obecnej perspektywie finansowej.

  Po ubiegłorocznych doświadczeniach z katastrofalnymi wodami powodziowymi postanowiliśmy w ramach panelu obywatelskiego zapytać mieszkańców, jakie działania powinny zostać podjęte, aby lepiej przygotować miasto do obrony przed skutkami ulewnych opadów. Wiele z rekomendacji znalazło swoje odzwierciedlenie w działaniach, które obecnie podejmujemy. O tym, że są one skuteczne dowodzą doświadczenia w walce z wodami opadowymi w tym roku.

  Jak wygląda aktualnie współpraca gdańskiego ratusza z przedsiębiorcami? Czy mają państwo specjalne agendy i instytucje zajmujące się ułatwianiem działalności gospodarczej?

  Paweł Adamowicz – Za realizację projektów inwestycyjnych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego odpowiada w Gdańsku Wydział Polityki Gospodarczej. Ta wyspecjalizowana komórka może poszczycić się doprowadzeniem do finału rozmów nad zagospodarowaniem północnego cypla Wyspy Spichrzów, który w ramach projektu Granaria już wkrótce będzie tętnił życiem i przyciągał turystów i nowych mieszkańców.

  W przyszłym roku planowane jest zakończenie pierwszego etapu projektu Forum Gdańsk obejmującego zagospodarowanie terenów dawnego Targu Siennego i Rakowego w Śródmieściu. Obie te inwestycje będą miały wpływ na ożywienie ruchu turystycznego w tej części miasta. Niebagatelna jest też ich łączna wartość szacowana na 1,2 mld złotych.

  W 2008 roku powołaliśmy do życia wyspecjalizowaną spółkę miejską Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego – InvestGDA, której celem jest komercjalizacja terenów inwestycyjnych miasta przeznaczonych przede wszystkim pod działalność przemysłową oraz usługi logistyczne i magazynowe. Spółka organizuje także misje gospodarcze i wyjazdy na branżowe imprezy targowe, na których prezentowana jest oferta miasta samorządów obszaru metropolitalnego oraz firm.

  Dla początkujących przedsiębiorców oraz osób, które myślą o własnym biznesie mamy ofertę usług i szkoleń Inkubatora „Starter”, który oferuje szeroką gamę programów wspierających przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki na swoim, a także poszukujących źródeł finansowania dla swoich projektów.

  Ostatnio mocno angażował się pan w działania obrony samorządów. Z zablokowania których propozycji rządu najbardziej się pan cieszył, a które z nich ciągle budzą realne obawy?

  Paweł Adamowicz – Trudno jest cieszyć się z faktu, że samorządowcy muszą stawać w obronie prawa. Niestety tak się teraz dzieje. Niekonstytucyjne pomysły ograniczania biernego prawa wyborczego kandydatów na stanowiska burmistrzów czy prezydentów, a także zmiany proponowane w ustawie o RIO budziły mój, ale nie tylko mój ogromny niepokój. Dobrze, że nie wszystkie weszły w życie. Natomiast choćby zmiany w edukacji czyli deforma edukacji dotyka samorządów aktualnie. Widzimy początek roku w chaosie, musimy zmierzyć się z redukcją etatów – w Gdańsku zwolniliśmy 300 nauczycieli. Wydamy 30 mln na remonty i dostosowanie szkół do tej rewolucji, rewolucji która jak wiele innych pomysłów reformatorskich rządu jest niestety nieprzemyślana i pochopna oraz obliczona tylko na zniszczenie poprzedniego systemu.

  Napisał pan książkę „Gdańsk jako wyzwanie”. Co było największym wyzwaniem, gdy obejmował pan urząd prezydenta, a co jest nim teraz w momencie, w którym jest pan już w gronie laureatów plebiscytu „Najlepsi prezydenci miast”?

  Paweł Adamowicz – Największym wyzwaniem są aktualnie nie tyle wielkie inwestycje, lecz dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Na początku września w Gdańsku odbył się drugi Tydzień Demokracji. Już pierwsza edycja w zeszłym roku cieszyła się wielkim zainteresowaniem. W naszym mieście budowanie społeczeństwa obywatelskiego odbywa się podczas licznych konsultacji społecznych, comiesięcznych spotkań prezydenta z mieszkańcami, corocznych edycji budżetu obywatelskiego, a także podczas paneli obywatelskich. Dlatego to właśnie budowanie postaw obywatelskich i prospołecznych powinno być dziś celem wszystkich samorządowców w Polsce, bo od samorządów zaczyna się nauka o demokracji. Wpierw małej, a potem tej dorosłej.

  Rozmawiała Agnieszka Żądło

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane