• Menu

  Kuliński: Dzielić z pracownikami pasję i wizję

  „Muszę ich słuchać – jestem ich przywódcą” – mówił Andrew Bonar Law, a ja staram w myśl tej zasady postępować

  Czym jest dla mnie przywództwo? To przede wszystkim odpowiedzialność, ale także wyzwanie, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i dążenie do doskonałości. Nie znam jednak przywódcy, który by osiągał założone cele bez profesjonalnej i zaangażowanej kadry.

  Od samego początku powstania urzędu, a więc od 1 stycznia 1999 roku, największym wyzwaniem był dobór współpracowników, ludzi mądrych i ambitnych, którzy będę mieli podobne marzenia – sprawną organizację, jasną misję, wizję i określone wartości.

  Dziś, kiedy sięgam pamięcią do początków funkcjonowania urzędu, mogę powiedzieć – tak, udało mi się. Znalazłem ludzi, którzy chcieli dzielić ze mną pasję. To dzięki nim możliwe było zbudowanie instytucji o wysokiej kulturze organizacyjnej, sprawnej i efektywnie realizującej zadania województwa.

  Dziś Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie to jedna z nielicznych organizacji publicznych  posiadająca wdrożonych i certyfikowanych pięć systemów zarządzania: system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000, system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymaganiami normy ISO 14001,  system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z wymaganiami normy OHSAS 18001, system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007.

  Korzystamy z najnowszych narzędzi teleinformatycznych poprawiających efektywność jej działania, w tym z: Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, systemu e-usług umożliwiającego obywatelom komunikację z urzędem i załatwienie spraw bez konieczności przychodzenia do urzędu, zintegrowanych systemów zarządzania kadrami, majątkiem i finansami – OTAGO. Jesteśmy instytucją, która w swoich działaniach nie pomija kwestii Społecznych.

  Możemy pochwalić się tytułami:

  • Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Profesjonalne ZZL” – dwukrotne wyróżnienie w zakresie propagowania wiedzy w dziedzinie ZZL, upowszechniania dobrych praktyk, identyfikacji skutecznych rozwiązań czy tworzeniu standardów zarządzania zasobami ludzkimi;
  • „Przyjaznego Urzędu”– trzykrotne wyróżnienie przyznawane instytucjom, które cechują się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy;
  • „Innowacyjnego Urzędu” – dwukrotne wyróżnienie za budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej z wykorzystaniem innowacji technologicznych i procesowych, które
   w sposób bezpośredni wpływają na jakość obsługi klienta oraz efektywność i skuteczność świadczonych usług publicznych;
  • „Złotego Herolda” – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  • urzędu promującego międzynarodowe standardy jakości, który otrzymał specjalne wyróżnienie z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

  Mój sukces to pracownicy Urzędu, którzy tworzą zgrany zespół ambitnych, zaangażowanych, pomysłowych i niezwykle profesjonalnych ludzi. Dzięki nim wiem, że aby dobrze zarządzać ludźmi, trzeba ich zrozumieć, a jest to możliwe tylko wtedy,  kiedy uważnie ich się słucha.

  Ważne też, by pracownicy identyfikowali się z celami organizacji, czerpali satysfakcję z tego, co robią i mieli świadomość, że ich praca to służba dla Mazowsza i jego mieszkańców.

  To wyróżnienie jest dla mnie szczególne. Dotychczas to z mojej inicjatywy składaliśmy aplikacje do różnych konkursów. Była to forma weryfikacji oraz sprawdzenia, czy zmierzamy w dobrym kierunku. Tym razem było inaczej. Wniosek o przyznanie tytułu „Znakomity Przywódca” przygotowali i złożyli  moi współpracownicy. To cieszy, gdyż oznacza, że w ich oczach jestem dobrym przywódcą, że ich nie zawiodłem – a to dla mnie najważniejsze.

  Jan Waldemar Kuliński – sekretarz i dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, laureat wyróżnienia „Znakomity Przywódca” Polskiej Nagrody Jakości

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane