• Menu

  Lider zarządzania jakością – KGHM Polska Miedź S.A.

  _1080476Systemy zarządzania według norm ISO są standardami wyznaczającymi przedsiębiorstwom sposób działania. Coraz więcej firm szuka dostawców i kooperantów wyłącznie wśród przedsiębiorstw posiadających wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością. Wdrożenie systemu zarządzania nie jest zatem modą, lecz warunkiem konkurencyjności.

  KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się najlepszymi praktykami i międzynarodowymi standardami zarządzania korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie oddziały przestrzegają wszelkich wymogów prawa, w tym prawa górniczego, wymogów akredytacyjnych, certyfikacyjnych i innych.

  Od lat 90.

  KGHM jako lider zmian już na początku lat 90. zaczął wdrażać, w pierwszej kolejności w hutach i w spółkach zależnych, standaryzowane systemy zarządzania. Początkowo dotyczyło to systemu zarządzania jakością i wynikało z konieczności poszukiwania rynków zewnętrznych lub spełnienia wymagań handlowych. Działania te udowodniły, że standaryzacja i wdrożenie procedur utrzymania jakości są istotnym czynnikiem konkurencyjności. Również działania proekologiczne oraz warunki bezpieczeństwa są istotnymi czynnikami kształtującymi pozytywny wizerunek firmy i  wpływają w coraz większym stopniu na jej wynik finansowy. Stanowią również podstawę zrównoważonego rozwoju, a więc i społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Wiodącym oddziałem w zakresie wdrażania systemów zarządzania była Huta Miedzi Cedynia, która już w 1995 roku wdrożyła system zarządzania jakością. Obecnie w KGHM w trzech oddziałach hutniczych, w Głogowie, Cedynii Legnicy oraz w Zakładach Wzbogacania Rud, stosowany jest certyfikowany zintegrowany system zarządzania, spełniający wymagania norm jakości, środowiska i BHP. W Zakładach Górniczych i Jednostce Ratownictwa Górniczo-hutniczego (JRGH) funkcjonują certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a w Zakładzie Hydrotechnicznym wdrożono systemy zarządzania spełniające wymagania norm, środowiska, BHP oraz w 2014 roku certyfikowany system zarządzania energią wg ISO 50001. W Centralnym Ośrodku Przetwarzania Informacji (COPI) funkcjonuje system zarządzania usługami IT wg normy ISO 20000-1.

  Aktualnie w ramach rozwoju systemów zarządzania trwają prace związane z wdrożeniem, w całym KGHM systemu zarządzania energią wg ISO 50001, którego certyfikacja przewidziana jest na wrzesień 2017 roku.

  Poprawa efektywności energetycznej w naszej firmie jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z nowej ustawy, ale koniecznością warunkującą dalszy, stabilny rozwój. Wzrost zużycia energii elektrycznej, gazu, chłodu, ilości powietrza wtłaczanego pod ziemię spowodowane są między innymi nowymi inwestycjami w obszarze podstawowego ciągu produkcyjnego,ale także wydłużającymi się drogami odstawy urobku pod ziemią i uruchamianiem nowych stacji klimatycznych.

  W spółce prowadzone są również intensywne prace nad dostosowaniem istniejących i funkcjonujących systemów zarządzania w oddziałach hutniczych, Zakładach Wzbogacania Rud
  i Zakładzie Hydrotechnicznym do nowych wymagań norm zarządzania jakością (ISO 9001:2015) i środowiskiem (ISO 14001:2015). Pierwszą certyfikację wg wymagań nowych norm zaplanowano już na marzec 2017 roku.

  3v6u9863_1

  Piotr Walczak wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź

  – Sukces firmy zależy od stopnia spełnienia potrzeb oraz oczekiwań partnerów w biznesie, do których można zaliczyć: właścicieli, klientów, pracowników, podwykonawców oraz społeczeństwo. Wprawdzie każdy z nich zainteresowany jest w innym zakresie, ale ich wspólnym celem jest dobra sytuacja firmy i jej rozwój, aby produkowane przez nią wyroby i świadczone usługi były wysokiej klasy. W ramach współpracy z tymi partnerami należy identyfikować i w miarę potrzeby uwzględniać ich oczekiwania w działalności firmy. Współczesnego partnera biznesowego interesują nie tylko wyniki ekonomiczne spółki, ale w coraz większym stopniu poziom bezpieczeństwa wyrobu, prowadzenie procesów produkcji w sposób przyjazny dla środowiska, efektywne wykorzystanie energii, warunki pracy podczas produkcji niezagrażające życiu i zdrowiu pracowników. Naszym celem i wyzwaniem jest skuteczne wdrożenie wymaganych standardów zarządzania za co wspólnie jako kadra zarządcza oraz wszyscy pracownicy naszej firmy jesteśmy odpowiedzialni – mówi Piotr Walczak wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź.

  Wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania w oddziałach KGHM są nie tylko wymogiem narzucanym przez rynek (uwzględniając wymagania giełdowe), ale również skutecznym sposobem zarządzania przyczyniającym się do optymalizacji procesów biznesowych, spełniania coraz wyższych wymagań klientów oraz dbałości o otaczające nas środowisko.

  Systemy zarządzania oparte o międzynarodowe standardy takie jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, PN-N 18001, OHSAS 18001 czy inne, to bardzo dobre narzędzie wspierania zarządzania organizacją, niezależnie od jej wielkości.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane