• Menu

  Czy ochrona środowiska może się opłacać?

  rpNiektórzy przedsiębiorcy twierdzą, że tak. Ponad 2000 podmiotów w Polsce uzyskało w ciągu ostatnich 20 lat certyfikat zgodności z Normą Międzynarodową ISO 14001, która zawiera wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego

  System zarządzania środowiskowego oznacza tę część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która ma na celu ograniczanie negatywnych odziaływań na środowisko, zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz odniesienie się do ryzyk i szans związanych z oddziaływaniem na środowisko i wpływem środowiska na działalność organizacji. Wiele z certyfikowanych na zgodność z tą normą organizacji dobrowolnie podejmuje działania idące dalej niż obowiązki wynikające z prawa.
  Po 3 latach prac, 15 września bieżącego roku ukazała się kolejna, trzecia już wersja tej normy. Pierwszą opublikowano w 1996 roku.

  Robert Pochyluk, prezes zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 reprezentujący Polskę w Komitecie Technicznym opracowującym nową normę, wyjaśnia: – Zmiany w globalnej gospodarce, jakie miały miejsce w ostatnich 20 latach, wymusiły modyfikację wymagań normy. Najważniejsze z nich to uznanie kwestii ochrony środowiska za element strategiczny zarządzania przedsiębiorstwem, wymagający zaangażowania najwyższego kierownictwa oraz uwzględnienie trendu polegającego na coraz dłuższych łańcuchach dostawców i podwykonawców. Kwestie ochrony środowiska mogą zadecydować obecnie o bycie przedsiębiorstwa, a praktyki polegające na zlecaniu najbardziej uciążliwych dla środowiska procesów podwykonawcom nie powinny być traktowane jako realne zmniejszenie wpływu na środowisko. W nowej normie dostrzeżono również, że z punktu widzenia organizacji istotne jest nie tylko jej oddziaływanie na środowisko, ale także stan środowiska, z którego organizacja korzysta. Poza zmieniającymi się wymaganiami prawnymi i rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, takie kwestie jak dostępność zasobów, zmiany w środowisku – np. wzrost temperatury wód powierzchniowych wykorzystywanych do chłodzenia, mogą być źródłem ryzyk dla organizacji. Z drugiej strony, zaostrzające się przepisy i wymagania klientów są szansą dla innowacyjnych organizacji, które potrafiąc sprostać tym wymaganiom, poprawiając swoją pozycję rynkową.

  Warto pamiętać, że ważnym elementem ochrony środowiska jest optymalizacja zużycia drożejących zasobów naturalnych. Ochrona środowiska może zatem oznaczać oszczędność ekonomiczną. Dotyczy to nie tylko procesów wytwórczych, ale również okresu eksploatacji wyrobów. W tym kontekście nowa norma ISO 14001 może być źródłem korzyści dla finalnych użytkowników. Produkty i usługi oferowane przez posiadaczy certyfikatów powinny być bardziej oszczędne i trwałe. Czy tak się stanie – zobaczymy. Więcej szczegółów na temat wymagań nowej normy ISO 14001 oraz baza certyfikowanych podmiotów na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.pfiso14000.org.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane