• Menu

  CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

  społeczna odpowiedzialność biznesuCSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to skrót wzięty z angielskiego pojęcia Corporate Social Responsibility.

  CSR jest pojęciem definiującym koncepcję budowania przez przedsiębiorstwo interesów społecznych oraz ochrony środowiska, jak i relacji z rozmaitymi instrumentariuszami w sposób zupełnie dobrowolny. Najogólniej ujmując omawianą kwestię, można określić CSR jako unikalny sposób myślenia na wzmiankowane tematy.

  W praktyce o społecznej odpowiedzialności biznesu możemy mówić, gdy dane przedsiębiorstwo spełnia wymogi dotyczące ponoszenia odpowiedzialności tak za ekonomiczną stronę danego przedsiębiorstwa, jak i odpowiedzialność prawną, społeczną oraz za realizację wytyczonych w jej ramach celów.

  Jak przedstawia się zatem zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności społeczno – prawnej? Działania te możemy przede wszystkim wymienić jako:

  – podnoszenie standardów pracy oraz działania, w tym w głównej mierze standardów etycznych

  – wdrażanie odpowiedniej strategii oraz polityki CSR polegającej m.in. ma strategicznym wytyczaniu działań, które integrować miałyby wszystkie możliwe strefy działalności jaka jest prowadzona przez przedsiębiorstwo

  – prowadzenie polityki informacyjnej w sposób transparenty. Są to wszelkie działania, które służą przejrzystości firmy, w tym chociażby publikacje raportów społecznych

  – wdrażanie odpowiedniego sposobu zarządzania, którego podstawą jest budowa wartości oraz kultury organizacyjnej

  – budowanie poczucia odpowiedzialności za własną kadrę pracowniczą, także za kooperantów oraz współpracowników.

  – rzeczywiste budowanie rozwiązań mających na celu dbałość i troskę o środowisko naturalne, poprzez realne minimalizowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko

  – dialog z rozmaitymi grupami interesariuszy w sposób systematyczny i dbały. Troska w tym względzie zarówno o wymianę doświadczeń zarówno z pracownikami, jak i samorządami, NGO, uczelniami, mediami, klientami, konkurencją, itp.

  – budowanie takich systemowych rozwiązań, które wesprą działania firmy dążące do faktycznego rozwiązywania różnorodnych problemów społecznych poprzez wdrażanie projektów edukacyjnych, programów mentoringowych, czy dzielenie się własnymi zasobami, doświadczeniem i wiedzą.

  CSR to koncepcja, którą z całą świadomością nazwać można multidyscyplinarną, przez co należy traktować ją i stosować wyłącznie w szerokim kontekście, bez rozdzielania pomiędzy poszczególne dziedziny. Jej złożoność w pełni przedstawia Norma ISO 26000 Guidance on social responsibility, która została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 2010 roku.

  Nad jej opracowaniem czuwało wielu międzynarodowych ekspertów z najróżniejszych dyscyplin. Ich różnorodne podejście do tematu, a także szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie pozwoliło na jeszcze jedno zdefiniowanie CSR.

  Zgodnie z założeniami ekspertów oraz ich spostrzeżeniom, CSR określa się jako odpowiedzialność za decyzje i działania danej organizacji oraz jej wpływ na takie elementy jak środowisko i społeczeństwo za pomocą działań etycznych. Wpływ na nie można osiągnąć między innymi poprzez procesy, jak i produkty, czy serwis, czyli szereg działań, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w sposób zrównoważony, jak i wpływają na polepszenie się dobrobytu i zdrowia.

  W dążeniach tych pod uwagę bierze się ponadto oczekiwania interesariuszy względem firmy, działania te są zgodne z prawem zarówno krajowym, jak i regulowane normami międzynarodowymi w kwestii odpowiedniego zachowania. Na koniec zaś, zachowania i działania te spójne są z organizacją, a także praktykowane w jej ramach.

  To nie koniec definicji, jakie powstały na powyższy temat. CSR zdefiniowano ponadto za pomocą idei Global Compact, co zainicjowane zostało przez Koffiego Annana, ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ w 2009 roku w Davos. Podczas adekwatnej do koncepcji imprezy, mianowicie Światowego Forum Ekonomicznego wprowadzono 10 zasad, które odnoszą się do społecznej odpowiedzialności biznesu.

  10 zasad rozłożono na 4 obszary działalności, mianowicie prawa człowieka, standardy pracy, ochronę środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie korupcji. Wszystkie z owych zasad miały by zostać wcielane w życie w ramach koncepcji CSR.

  Dzięki takiemu podejściu do biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu daje przewagę konkurencyjną nad innymi firmami.Została ona potwierdzona poprzez liczne badania, a wśród najczęstszych korzyści wymienia się:

  – budowę wartości dla udziałowców i inwestorów,

  – zwiększenie zaangażowania pracowników,

  – poprawę różnorodnych procesów, w tym procesów zarządzania ryzykiem,

  – rozwój kultury organizacyjnej

  – zwiększenie zainteresowania klientów zakupem produktów oraz usług

  – zwiększenie lojalności, jak i skłonności do rekomendacji produktów i usług danej firmy,

  – poprawę relacji z instrumentariuszami, mediami, samorządami, uczelniami, społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, instytucjami otoczenia-biznesu, sektorem publicznym, etc.

  – wzrost zainteresowania marką firmy, czy organizacji

  – konkretny i mierzalny wpływ na wynik finansowy, przede wszystkim na jego poprawę

  – rozwój kultury informacji, dzięki czemu rosną wskaźniki reputacji, czy wizerunku w oczach Interesariuszy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane