• Menu

  „Barometr EFL” prognozuje dalszy wzrost

  Podane przez GUS wyniki PKB za II kwartał 2015 roku potwierdzają miarodajność dotychczasowych odczytów „Barometru EFL”. W związku z tym, opierając się na prognozach „Barometru”, w III kwartale możemy spodziewać się, że nastąpi dalszy wzrost gospodarczy.

  „Barometr EFL” to indeks informujący o skłonności do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a biorąc pod uwagę, że sektor ten generuje blisko trzy czwarte polskiego PKB, wynik „Barometru EFL” stanowi dobry wskaźnik do prognozowania wysokości produktu krajowego brutto.

  Pierwszy odczyt „Barometru EFL”, prognozujący sytuację w MŚP w I kwartale bieżącego roku, wynosił 54,3 pkt. Prognoza na II kwartał wzrosła zaś do 59,7 pkt. Wzrost PKB w II kwartale w stosunku do I kwartału o 0,9 proc. wskazuje, że przedsiębiorcy nie pomylili się w swoich prognozach i koniunktura sprzyjała rozwojowi polskiej gospodarki. Jednocześnie pozwala to prognozować dalszy wzrost PKB w III kwartale tego roku, ponieważ „Barometr EFL” wzrósł w tym czasie o kolejne 0,6 pkt.

  – Oczekuję, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku wyniesie 3,8 proc., a drugie półrocze będzie lepsze od minionego – mówi Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL. – Prognozowany wynik to efekt mocnego popytu krajowego, przed wszystkim konsumpcji prywatnej, połączonej z inwestycjami firm. Na pozytywną sytuację gospodarczą Polski ma także wpływ stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro, niskie ceny ropy naftowej na światowych rynkach oraz domykanie inwestycji z kończącej się perspektywy unijnej 2007–2013.

  Przypomnijmy, że dynamika wzrostu gospodarczego w II kwartale wyniosła 3,3 proc., co jest o 0,3 proc. gorszym wynikiem niż kwartał wcześniej. Tempo wzrostu konsumpcji prywatnej pozostało niemal bez zmian, za to znacznie spadła dynamika inwestycji – z 11,4 do 6,4 proc. I ten czynnik, w połączeniu ze wzrostem importu na skutek zwiększenia się popytu krajowego, był kluczowy dla obecnego wyniku PKB.

    

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane