• Menu

  Do 30 lipca można składać wnioski do Ekolaurów

  houses from the grass with solar panels on the roof.

  W 2016 r. odbędzie się XV edycja ogólnopolskiego Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”. Konkurs promuje najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Oceniane są innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

  Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych oraz gmin i ich związków, które uzyskały szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie.
  Kapituła Konkursu przyznaje „EKOLAURY” w kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa,
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami,
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii,
  • Ekoprodukt, zielone technologie,
  • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody,
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna,
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku,
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska,

  Wnioski konkursowe można składać do 30 lipca 2016 r. na adres Biura Zarządu PIE.
  Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska. Podsumowanie Konkursu odbędzie się 26 października 2016 r.
  Laureaci Konkursu mają prawo do używania znaku „Ekolaurów” przez kolejny rok.
  Ogółem, w czternastu dotychczasowych edycjach Konkursu, przyznano 118 Ekolaurów i 111 wyróżnień. Promowanie osiągnięć laureatów Konkursu jest czynnikiem mobilizującym do troski i dalszego inwestowania w ochronę środowiska, edukację ekologiczną oraz zrównoważony rozwój.

  Bliższych informacji można uzyskać w biurze Zarządu PIE tel. (32) 253 51 55; e-mail: pie@pie.pl.
  Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.pie.pl /Zakładka Ekolaury

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane