• Menu

  Więcej MŚP korzysta z leasingu niż kredytu

  barometrefl2016q2_produkty

  Podstawowe źródło finansowania sektora MŚP nadal stanowią środki własne (91,5% wskazań). Jednak, biorąc pod uwagę zewnętrzne wsparcie, najpopularniejszym narzędziem nie jest kredyt bankowy (42,7% wskazań), lecz leasing. Przy jego pomocy swoje inwestycje finansuje ponad połowa małych i średnich przedsiębiorców – wynika z „Barometru EFL[1]” na II kwartał br. Biorąc pod uwagę branże, z leasingu najczęściej korzysta przemysł i handel.

  O i ile środki własne stanowią podstawowe źródło finansowania zarówno w mikro, małej jak i średniej firmie, o tyle w przypadku produktów finansowych widać wyraźną tendencję. Zgodnie z nią, im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z leasingu, kredytów bankowych czy ubezpieczenia majątku. Podczas gdy wśród mikro firm 92,5% zarządzających bazuje na środkach własnych, 32,5% na leasingu, a 32% na kredycie, tak 91,7 % średnich przedsiębiorców finansuje swoją działalność gotówką, 65,8% leasingiem, a 51,7% kredytem bankowym.

  Wynik ten koresponduje z dużo wyższym optymizmem w zakresie inwestycji w środki trwałe wykazywanym przez średnie przedsiębiorstwa niż na przykład mikrofirmy. Może to świadczyć o mniejszej skłonności do ryzyka mikro i małych podmiotów, nastawionych przede wszystkim na stabilność funkcjonowania. Z drugiej zaś strony, warto wziąć pod uwagę świadomość zalet i korzyści wynikających z korzystania, chociażby z leasingu. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że jest ona wyższa wśród większych firm, które działają na rynku dłużej i na większą skalę podkreśla Radosław Kuczyński, prezes EFL.

  W przypadku ujęcia branżowego, największą uwagę zwraca przemysł/produkcja i handel, których przedstawiciele najczęściej wspierają się zewnętrznymi instrumentami finansowymi. Aż 69% przedsiębiorców z branży przemysłowej korzysta z leasingu, a 56% z kredytu bankowego.  Nieco mniej inwestycji jest finansowanych przy pomocy leasingu i kredytu przez podmioty działające w handlu – odpowiednio 53,3% i 50,8%. Najrzadziej z leasingu korzysta branża hotelarska i restauracyjna (35%), jednakże to firmy z tej branży najczęściej wybierają ubezpieczenia majątku firmy (48,8%) ze względu na dużą potrzebę zabezpieczenia mienia. Natomiast kredytem najrzadziej finansuje się branża usługowa (30,7%).

  [1]„Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 4 – 11.05.2016 r.

  Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane