• Menu

  Kielecki – powiat dużych możliwości

  Starosta kielecki Michał Godowski

  O inwestycjach, projektach unijnych i pomocy społecznej rozmawiamy ze starostą kieleckim, Michałem Godowskim

  Rok 2016 z pewnością był to rokiem intensywnej pracy samorządu powiatu kieleckiego na rzecz mieszkańców. Co istotnego udało się zrealizować?

  – Podjęliśmy wiele ważnych decyzji, zrealizowaliśmy kolejne przedsięwzięcia i inwestycje, które będą kontynuowane także w następnych latach. Udało się pozyskać środki pozabudżetowe na nowe inwestycje, których realizacja rozpocznie się w 2017 roku.

  Powiat kielecki po raz dziesiąty zdobył tytuł Super Powiat w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców. Jakie działania prorozwojowe prowadzi powiat kielecki?

  – Samorząd powiatu kieleckiego, tak jak w ubiegłych latach, aktywnie działa, by pozyskać środki unijne, które inwestujemy w wiele ważnych dla mieszkańców dziedzin. Są to między innymi projekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wsparcie rodzin przez system opieki społecznej, a także zadania w obszarze edukacji, prowadzone przez powiatowe placówki oświatowe.

  Udało nam się zdobyć środki na promocję kultury lokalnej, folkloru i turystyki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w projekcie „Góry Świętokrzyskie kolebką tradycji”.

  W ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” pozyskaliśmy ponad 315 tys. zł na budowę i wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie naszego pięknego i różnorodnego krajobrazowo powiatu.Wspieramy też oświatę poprzez uzyskanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doposażenie pracowni do nauki zawodów. We wszystkich działaniach kierujemy się tym, by powiat rozwijał się w miarę równomiernie w różnych dziedzinach.

  Naszym głównym celem jest poprawienie jakości codziennego życia mieszkańców.

  Co w pana ocenie we wszystkich dotychczas prowadzonych działaniach zasługuje na uznanie?

  – W 2016 r. zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych. Wśród nich takie, które zmieniają nasz powiat na lepsze i służą mieszkańcom. Nowoczesny pawilon mieszkalny dla 34 osób powstaje w domu pomocy społecznej w Zgórsku. Będzie on przystosowany dla osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Inwestycję tę sfinansujemy ze środków własnych i jestem przekonany, że na pewno poprawi jakość życia mieszkańców i bardzo im się przysłuży.

  W obszarze pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje ważny projekt pn. „Myśląc o rodzinie. Skierowany jest on do mieszkańców powiatu kieleckiego: osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rodziców zastępczych, dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz rodziców z dziećmi w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Na to zadanie pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest ono szczególnie ważne, bo przyczynia się do realnych zmian w życiu osób w trudnej sytuacji – na przykład poprzez łatwiejszy dostęp do mieszkania chronionego.

  Jak ocenia pan pracę samorządu powiatu kieleckiego?

  – Sukces w rankingu sprawia, że jesteśmy samorządem, od którego inni chcą się uczyć i z nami współpracować. To napawa nas dumą i motywuje do dalszych działań. Jesteśmy ambitnym i dobrze zarządzanym samorządem. Dobre prorozwojowe praktyki i osiągnięcia, wypracowane przez nas latami, naśladują i doceniają inne samorządy. Przykładowo ostatnio zawarliśmy partnerstwo z powiatem słupskim, ma ono na celu szybką wymianę doświadczeń. Myślę, że warto śledzić ranking i podpatrywać inne samorządy oraz uczyć się od liderów, by usprawniać funkcjonowanie naszych jednostek dla dobra mieszkańców.

  Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

  Jakie cele w bieżącym roku stawia pan sobie jako starosta jednego z największych powiatów w Polsce?

  – Bardzo ważna będzie dla mnie współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wspólnych inwestycji, chociażby budowy i remontów dróg. Powiat kielecki stał się atrakcyjnym miejscem do życia. Z najnowszych danych wynika, że coraz więcej osób przeprowadza się do gmin powiatu kieleckiego. W zeszłym roku wydaliśmy 907 zezwoleń na budowę domów mieszkalnych. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, świadczące o tym, iż wysiłki, jakie wkładamy w rozwój powiatu, ulepszenie infrastruktury, są przez ludzi zauważane i doceniane.

  Dzięki temu powiat kielecki jest także atrakcyjnym miejscem dla nowych inwestorów, którzy tworzą nowe przedsiębiorstwa i budują zakłady produkcyjne, a co za tym idzie także nowe miejsca pracy. Warto dodać, ze jesteśmy powiatem dużych możliwości i szans rozwojowych. Jako urząd służący mieszkańcom, jesteśmy przychylni i otwarci na potrzeby naszych klientów.

  Rozmawiał Piotr Nowacki

   

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane