logo
logo
logo
logo

Ostatnie lata to dla powiatu kieleckiego czas rozwoju i inwestycji
Opublikowano: 27 kwietnia 2018

Nowoczesne pawilony, poradnie, wspieranie niepełnosprawnych, kilometry zmodernizowanych dróg i chodników – ostatnie lata to dla powiatu kieleckiego czas rozwoju i inwestycji, co zostało potwierdzone jedenastym z rzędu zwycięstwem w rankingu Związku Powiatów Polskich.

Zarząd Powiatu w Kielcach od wielu lat konsekwentnie realizuje swoje zadania, co rusz podnosząc poprzeczkę. – Do naszych priorytetów niezmiennie należą: drogi, edukacja, zdrowie, inwestycja w człowieka oraz efektywna współpraca z gminami – mówi starosta kielecki Michał Godowski. – Dzięki tak prowadzonej polityce już od jedenastu lat jesteśmy niepokonani w rankingu ZPP. To nie tylko ogromne wyróżnienie i potwierdzenie dobrej pracy, ale też zobowiązanie, bowiem z roku na rok poprzeczka jest coraz wyżej postawiona. Świadczy o tym choćby powiat kartuski, który w rankingu uplasował się tuż za nami.

Po pierwsze drogi

Dzięki środkom własnym i rządowym możliwa była realizacja szeregu inwestycji drogowych. Dobrym przykładem współdziałania starostwa z gminami jest zawieranie porozumień w sprawie pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych. Zrealizowane zostało kilkadziesiąt inwestycji, które poprawiły bezpieczeństwo i jakość poruszania się po drogach.

– Zarządzamy siecią ponad 1120 kilometrów dróg, to ogromne wyzwanie. Jej utrzymanie bez środków pozabudżetowych byłoby dużo trudniejsze. Razem z samorządami gminnymi zrealizowaliśmy w 2017 roku ponad 40 kilometrów inwestycji drogowych za ponad 17 mln zł. Wkład finansowy gmin w te przedsięwzięcia wyniósł blisko 5 mln 400 tys. zł, zaś powiatu prawie 6 mln 300 tys. zł – informuje Michał Godowski.

Gmina, powiat = samorząd

W 2017 roku, z inicjatywy samorządu powiatu, w gminach powstały punkty konsultacyjne. Dzięki nim osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą korzystać z bezpłatnych porad: mediatora, psychologa, pedagoga i radcy prawnego. Powiat z powodzeniem realizuje także od lat projekt „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, który umożliwia osobom niepełnosprawnym szybki powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Jego uczestnicy korzystają z porad oraz zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. Powiat kielecki zapewnia 65 proc. środków na realizację programu, a resztę gminy z terenu powiatu i miasto Kielce. Z programu, na który rocznie przeznaczane jest  około 350 tys. zł, korzysta ponad 500 osób.

We współpracy z samorządami miast i gmin utworzone zostały przez powiat Lokalne Punkty Informacyjno–Konsultacyjne Powiatowego Urzędu Pracy, filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach czy też bezpłatne punkty pomocy prawnej.

Powiat dla niepełnosprawnych

Powiat kielecki realizuje wiele ciekawych projektów, które zapewniają osobom niepełnosprawnym pełne i równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym. – Chcemy, aby osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie naszego powiatu, miały poczucie, że są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej – mówi starosta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od września 2017 r. wprowadza w życie projekt „Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności”, który zakłada organizację usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Ponadto dla osób niepełnosprawnych organizowane są zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, a także poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne czy konsultacje psychiatryczne).

W 2017 roku powiat realizował wiele inwestycji. Nowoczesny pawilon mieszkalny dla 34 osób powstał w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Wartość inwestycji to 2 mln 590 tys. zł. Z kolei w DPS w Łagiewnikach za 1,6 mln zł wyremontowany został oddział mieszkalny dla 18 osób. – Inwestycje te sfinansowaliśmy ze środków powiatu i na pewno przysłużą one mieszkańcom – mówi starosta Michał Godowski.

Dzięki wsparciu z RPOW w tym roku ruszy budowa nowej szkoły w Łopusznie. – Na ten cel przeznaczymy 11 mln 504 tys. zł. To największy projekt edukacyjny w naszym województwie z udziałem środków unijnych – wyjaśnia starosta.

PCPR realizuje ważny projekt „Myśląc o rodzinie”, skierowany do: osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rodziców zastępczych, dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz rodziców z dziećmi w bardzo trudnej sytuacji życiowej. To szczególnie ważne zadanie, bo przyczynia się do realnych zmian w życiu takich osób (np. otrzymują mieszkania chronione).

Policja, straż i najmłodsi

Powiat kielecki sukcesywnie pomaga jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Otrzymały one zestawy urządzeń selektywnego powiadamiania i alarmowania. System podniesie świadomość i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kieleckiego. Strażacy otrzymują także defibrylatory.

W trosce o życie i zdrowie najmłodszych mieszkańców powiatu kieleckiego starostwo rozpoczęło akcję edukacyjną, podczas której przekazało pierwszakom ze 122 szkół dwa tysiące kamizelek. – W tegorocznej edycji programu „Bezpieczne świętokrzyskie” powiat kielecki zajął pierwsze miejsce i zdobył prestiżową nagrodę „Koziołek”. Kapituła doceniła nasze działania na rzecz ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 15 tys. zł nagrody przeznaczyliśmy na zakup kamizelek i szelek odblaskowych – mówi starosta.

Na wsparcie może też liczyć policja. Już w 2018 roku samorząd przekazał ponad 100 tys. zł. na zakup radiowozów. Z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego starosta przekazał zestawy pomocy dydaktycznych „Autochodzik”, które pomagają przygotować dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Do policji trafiło także miasteczko ruchu drogowego, które służy do praktycznej nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kielcach powstała książka „Strażacy Kielc i ziemi kieleckiej” – pierwsze wydawnictwo w naszym regionie, poświęcone bogatemu dorobkowi jednostek OSP oraz ich udziałowi w największych akcjach ratowniczo–gaśniczych.

Warto dodać, iż 2017 roku dwa domy pomocy społecznej – w Zgórsku i Łagiewnikach – otrzymały nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych. Cześć pieniędzy pochodziła z PFRON, reszta ze Starostwa Powiatowego w Kielcach.

W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka zakończyła się rozbudowa i generalny remont, dzięki czemu powstała poradnia ginekologiczna dla mieszkanek powiatu.

Tagi: , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Złoto

Świat finansów przypomniał sobie o złocie...

W świecie niestabilnej i coraz mniej przewidywalnej gospodarki coraz c...
odwrócona hipoteka

Czy wiesz jakie są korzyści płynące z odwróco...

Odwrócona hipoteka umożliwia otrzymywanie comiesięcznego świadczenia w...
RoboForex

Recenzja firmy RoboForex...

Obecnie w internecie istnieje wiele fi...
złoto

Jak skutecznie inwestować w złoto?...

Inwestowanie jest trudną sztuką wyborów, ponieważ trzeba zadecydować,...