• Menu

  Jakość po królewsku

  2015_11_11_kig_zamek_krolewski_net-7Jak co roku 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się wręczenie Polskiej Nagrody Jakości. Sukces laureatów w tym roku jest tym większy, że do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba chętnych.

  Organizatorzy Polskiej Nagrody Jakości z Krajowej Izby Gospodarczej nie zdradzają, jak duże było zainteresowanie zdobyciem prestiżowego wyróżnienia. Możemy jedynie dać wiarę słowom sekretarza konkursu dra inż. Mirosława Rechy, który w wywiadzie udzielonym naszemu magazynowi przyznaje, że tegoroczna edycja zaskoczyła go liczbą zgłoszeń w porównaniu z ubiegłorocznymi plebiscytami.

  Udało się także pozyskać honorowy patronat wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów, Mateusza Morawieckiego, co podniosło rangę wydarzenia, które od ponad 20 lat cieszy się dużą popularnością zarówno przedsiębiorców, jak i organizacji samorządowych i publicznych. Postanowiono przed nią nie lada wyzwanie – promowanie nowoczesnych metod zarządzania, które pozwolą polskim organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym i międzynarodowym.

  Laureaci

  W tym roku okres oczekiwania na zgłoszenia upłynął pod koniec marca br. Z kolei 29 września 2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W skład Komitetu, liczącego 71 członków, weszli wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił laureatów nagród zespołowych XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości, laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 2016 oraz laureatów XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego.

  30 sierpnia 2016 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło także finalistów X edycji konkursu „Znakomity Przywódca” oraz finalistów VII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.

  Wśród nich znalazły się wybitne postaci świata biznesu, edukacji, nauki i opieki zdrowotnej, ale także świetnie prosperujące przedsiębiorstwa, docenione za wzorcowe stosowanie zasad zarządzania jakością. Lista laureatów znajduje się w ramce obok.

  Różne modele zarządzania

  Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości jest oparta na „Modelu Znakomitości” EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością). Model ten opiera się na kryteriach nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją – Total Quality Management (TQM). W Polsce ta koncepcja została nazwana „Zarządzanie przez Jakość” – ZPJ.

  Model „Znakomite Przywództwo” to jakościowe zasady dla menadżerów-liderów, którzy stosując je są zdolni prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki. Realizacja przywództwa w zarządzaniu systemami jakości to ustalanie celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów.

  Celem Modelu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” jest wdrażanie zasad, które pomogą doskonaleniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych liderów tych systemów, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają w swoich organizacjach nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości zarządzania organizacji.

  Finaliści z dyplomami2015_11_11_kig_zamek_krolewski_net-43

  Nagrody i wyróżnienia zespołowe przyznawane są organizacjom, które osiągnęły najwyższą ocenę u ekspertów i sędziów oraz członków Komitetu PNJ. Z kolei dyplomy finalisty otrzymują te firmy, które przeszły III etap selekcji (wizytę), a nie otrzymały nominacji do nagród i wyróżnień w Konkursie PNJ.

  Nagrody zespołowe, wyróżnienia oraz dyplomy dla finalistów przyznawane będą tym organizacjom, które poprzez wdrożenie „Modelu Doskonalenia Zarządzania” Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) oraz Zarządzania przez Jakość (TQM) w ciągu ostatnich lat osiągnęły znaczącą poprawę satysfakcji klientów, pracowników oraz innych interesariuszy oraz polepszenie jakości pracy, procesów, wyrobów lub usług, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, satysfakcji społeczeństwa.

  Organizacje startujące w Polskiej Nagrodzie Jakości powinny najpierw uczestniczyć w konkursie Regionalnej Nagrody Jakości, jeśli takie istnieją w danym województwie. Wyjątek stanowią organizacje produkcyjne i usługowe oraz edukacyjne ogólnopolskiego znaczenia, a także organizacje publiczne poziomu wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie i marszałkowskie).

  XXIII edycja

  Zgłoszenia do XXIII edycji przyjmowane są do marca 2017 r. Jak podają organizatorzy: „Z uzyskania statusu laureata, wyróżnionego Polską Nagrody Jakości, wynika szereg korzyści związanych choćby z możliwością używania znaku i hasła PNJ, posługiwania się tym tytułem w kampaniach reklamowych, a więc promocja organizacji jako dostawcy wyrobów lub usług znakomitej jakości.

  Po otrzymaniu nagród i wyróżnień zwycięzcy będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie Modelu PNJ i TQM na seminariach, organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) oraz Klub Polskie Forum ISO 9000. Nagrody utrwalą opinię o organizacji jako o jednej z najlepszych w kraju.

  Można też oczekiwać korzyści wynikających z uzyskania pozytywnej opinii klientów i społeczeństwa dla organizacji publicznych i edukacyjnych oraz pozyskania nowych klientów na wyroby lub usługi dla organizacji produkcyjnych i usługowych. Laureaci nagrody i wyróżnieni staną się organizacjami modelowymi dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakości, ponieważ Model PNJ i koncepcja TQM mogą być stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki, bez względu na wielkość, rodzaj produkcji lub usługi”.

  Piotr Nowacki

  Laureaci XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości:

  1. Flextronics International Poland Sp. z o.o. 

  w kategorii: wielka organizacja produkcyjno-usługowa

  1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

  w kategorii: wielka organizacja produkcyjna

  1. BorgWarner Poland Sp. z o.o.

  w kategorii: bardzo duża organizacja produkcyjno-usługowa

  1. Seoyon Electronics Poland Sp. z o.o.

  w kategorii: duża organizacja produkcyjna

  1. Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

  w kategorii: średnia organizacja naukowo-techniczna

  1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej

  w kategorii: organizacja publiczna samorządowa

  1. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

  w kategorii: organizacja publiczna ochrona zdrowia

  Wyróżnienie XXII Edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości:

  1. VIVADENTAL Sp. z o.o.

  w kategorii: niepubliczna organizacja ochrona zdrowia

  Laureaci XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego:

  1. prof. Małgorzata Wiśniewska – w kategorii: nauka; Uniwersytet Gdański
  2. Antoni Kleniewski – w kategorii: praktyka; Klub Polskie Forum ISO 9000

  Finaliści X edycji konkursu „Znakomity Przywódca”:

  1. Małgorzata Zaława-Dąbrowska – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego WarszawaŻoliborz,
  2. Urszula Wojciechowska – dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach

  Finaliści VII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”:

  1. Mirosława Borzęcka – POLMO Łomianki S.A.
  2. Agnieszka Morawska-Wolkiewicz – TÜV NORD POLSKA

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane