• Menu

  Gmina Przasnysz – innowacyjna z tradycji

  Gmina wiejska Przasnysz, położona w powiecie przasnyskim, na północy Mazowsza, łączy w sobie walory przyrodnicze, kulturowe i biznesowe. Z jednej strony naturalne środowisko i silna agroturystyka, z drugiej – rozwinięta strefa gospodarcza i dogodna infrastruktura. Jednym słowem to znakomite miejsce do realizowania work life balance

  Choć sama gmina nie ma centralnej miejscowości (otacza sam Przasnysz), jest jedną z najbardziej proinnowacyjnych gmin w powiecie. Władze gminne kładą duży nacisk na zsynchronizowany rozwój poszczególnych części gminy – tak pod względem inwestycji, jak i kultury czy edukacji. Tu więc hasło „zrównoważony rozwój” jest realizowane w praktyce.

  Przez ten obszar przebiegają ważne trasy komunikacyjne: droga krajowa nr 57 Pułtusk – Bartoszyce, jedna z trzech najważniejszych tras łączących stolicę z Mazurami, a także drogi wojewódzkie nr 617 Płock – Białystok i nr 544 Ostrołęka – Brodnica. Z kolei przez pobliski Ciechanów (ok. 23 km od Przasnysza) biegnie magistrala kolejowa Warszawa – Gdańsk.

  Gmina ma także dobre połączenia z lotniskami cywilnymi w Modlinie (ok. 80 km) oraz z portem Olsztyn-Szymany (ok. 50 km.). Co więcej, na terenie gminy znajduje się  lotnisko dzierżawione przez Aeroklub Północnego Mazowsza, na którym mogą lądować mniejsze samoloty pasażerskie.

  Atuty inwestycyjne

  Na terenie gminy funkcjonuje Przasnyska Strefa Gospodarcza w  Sierakowie. To w sumie 306 ha, ze wspominanym lotniskiem. Sama SSE to obszar o powierzchni 55 ha, łącznie ponad 100 działek o powierzchni od 30 arów do 8 ha. Są one przeznaczone pod działalność produkcyjną, usługową, handlową. Wszystkie mają dostęp do energii, oświetlenia publicznego, sieci światłowodowej, kanalizacji i systemu dróg. To stworzone wraz ze Starostwem Powiatowym bijące serce północnego Mazowsza. Przynajmniej jeśli chodzi o przemysł.

  Łącznie gmina zarządza 126 km dróg, z czego ponad 85 km jest dobrze utwardzonych. Gmina jest zwodociągowana praktycznie w całości, a prawie 40% ludności ma dostęp do kanalizacji. W rozproszonej zabudowie dominują przydomowe oczyszczalnie ścieków – dzięki pozyskanemu dofinansowaniu aż 350 gospodarstw ma takie oczyszczalnie (sumarycznie najlepszy wynik w powiecie przasnyskim). .

  Atuty kulturowe

  Gmina Przasnysz ma wielowiekowe tradycje historyczne i kulturowe. Jej specyfikę ukształtowało dziedzictwo szlacheckie. W XIX wieku w naszym Lesznie bywał często niezapomniany Henryk Sienkiewicz – tu spędzał wakacje u swojego znajomego ze szkoły. Stąd wywodzi się także prymas Niepodległej Polski, Aleksander Kakowski. Ten sam, który pozostał w Warszawie w końcowym okresie I wojny światowej i współuczestniczył w kształtowaniu nowego ustroju odrodzonej Polski. Z okresem szlacheckim wiążą się zatem najciekawsze zabytki: dwory w Obrębie i Karwaczu, park z zespołem podworskim w Lesznie czy kościół w Bogatem. Licznie zachowały się też figurki wotywne.

  Gmina ma dobrze rozbudowaną bazę edukacyjną: 7 oddziałów  przedszkolnych oraz 4 szkoły podstawowe, które od 1 września 2017 r. będą funkcjonowały w strukturze klas I–VIII.

  Atuty społeczne

  Jedną z najmocniejszych stron gminy jest jej społeczność. Samorząd od lat stawia na aktywizację społeczną, która owocuje powstawaniem nowych organizacji i grup nieformalnych. Aktywnie działają kluby seniora, koła gospodyń wiejskich oraz jednostki OSP (w sumie 10 straży). Przy jednostkach OSP w Bogatem i Starej Krępie funkcjonują 2 orkiestry dęte. Działalność edukacyjno-kulturalną prowadzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem oraz świetlice wiejskie. Co istotne, w wielu sołectwach w ostatnich latach stworzono odpowiednią bazę do rozwoju integracji. W latach 2006-2017 wyremontowano łącznie 17 świetlic i miejsc służących  integracji społecznych  za łączną kwotę 6.309.480,00 zł, z czego pozyskano z zewnątrz  2.805.040,00  zł.

  DANE STATYSTYCZNE: powierzchnia gminy wynosi 181,46 km²; w jej skład wchodzi 50 miejscowości, w tym 34 sołectwa. Liczba mieszkańców sięga obecnie 7,5 tys. osób.

  STOPKA ADRESOWA: Gmina Przasnysz, ul. św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 2709 , www.przasnysz.pl., www.ugprzasnysz@pro.onet.pl

  Wójt: Grażyna Wróblewska

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane