• Menu

  Ekolaury już rozdane

  Ekolaury

  Gala wręczania Ekolaurów

  Uroczysta Gala odbyła się 23 listopada br. w  Hotelu QUBUS w Katowicach. Podczas imprezy wręczone zostały odznaczenia resortowe i wojewódzkie oraz medale Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”.

  Kapituła Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w XIV edycji przyznała 16 ekolaurów oraz 8 wyróżnień. Wyniki znajdują się poniżej. Była to 14. edycja Konkursu. W tym roku honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Konkurs „Ekolaury” organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii od 2002 roku, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

  „Liczymy, że realizacja Konkursu  przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego, trwałego rozwoju” – przyznają organizatorzy.

  ekolaury_logo bc

  Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku. Strategicznym celem powołania Izby jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów – w szczególności gospodarczych – w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej. Uznany w Polsce dorobek Izby to – przede wszystkim – osiągnięcia jej członków, a także ciał statutowych oraz licznej grupy naszych ekspertów.

  Lista Laureatów i Wyróżnionych w XIV edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”

  KATEGORIA: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

  Wyróżnienie dla:

  Stowarzyszenie „Eko-Morawa” za przedsięwzięcie „Oczyszczanie i rekultywację zbiornika wodnego Morawa w Katowicach”

  EKOLAURY dla:

  AQUA S.A. za przedsięwzięcie „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała”

  Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.  za „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap 1”

  KATEGORIA : OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

   Wyróżnienie dla:

  Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za „Budowę Sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej – sortownia odpadów surowcowych”.

  EKOLAUR dla:

  HALDEX S.A. za „Materiał glebotwórczy BioCarbohumus”.

  KATEGORIA : OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

   Wyróżnienie dla:

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za budowę sieci ciepłowniczej osiedlowej na terenie Starego Miasta w Brodnicy

  EKOLAURY dla:

  EGM Sp. z o.o. za „Mechanicznie aktywowane sorbenty do odsiarczania spalin z konwencjonalnej energetyki zawodowej”.

  INSTAL FILTER S.A. Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza za „Zintegrowany system ochrony powietrza z odzyskiem energii na przykładzie instalacji w Megatem Lublin”.

  KATEGORIA : EKOPRODUKT,  ZIELONE TECHNOLOGIE

   Wyróżnienie dla:

  Katowicki Holding Węglowy S.A. za „Działania proekologiczne w zakresie ograniczenia emisji hałasu w KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Boże Dary” oraz KWK „Wujek” – Ruch „Śląsk” i Ruch „Wujek”.

  EKOLAURY dla:

  Katowicki Węgiel Sp. z o.o. za „EKORET ® na Rynku Kwalifikowanych Paliw Węglowych”.

  BETEKO Sp. z o.o. za „Ograniczenie ilości odpadów bateryjnych i szkodliwych substancji oddawanych do środowiska, poprzez stosowanie hybrydowego serwisu regeneracyjno-odsiarczającego POWERIN Battery Care System przedłużającego cykl życia baterii tradycyjnej” .

   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła za „Niskoemisyjny automatyczny kocioł na pellet  SIGMA”.

   KATEGORIA : EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZYRODY

  Wyróżnienia dla:

  Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za „Realizację kampanii edukacyjnych z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami a w szczególności segregacji odpadów na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

  Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. za „Projekty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej EKO-KOLEJ dla mieszkańców województwa łódzkiego, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

  EKOLAUR dla:

  Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej drewsmol za „Działania mające na celu edukację ekologiczną i ochronę przyrody”.

  KATEGORIA : ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

   Wyróżnienia dla:

  „JOŃSKI” – Krzysztof Joński za „Układ do antykorozyjnej ochrony instalacji ogrzewania i chłodzenia [UAOI]”

  Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁUDNIE za: „Kompleksowy program rewitalizacji grupy budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej POŁUDNIE”

  Ekolaur dla :

  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. za „Kogeneracja z biomasy – (CHP- Combined Heat and Power) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła”.

  KATEGORIA : CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

   EKOLAURY dla :

  General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. za „Strategia Ochrony Środowiska GMMP”.

  Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. za „15 lat działalności Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o”.

  Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A za „Ekoinnowacyjne podejście do zarządzania firmą z branży wodno-ściekowej”.

  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu za „Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – 60 lat rozwoju technologii dla ochrony środowiska”.

  MetalCo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za „Realizację programu modernizacji technologii funkcjonowania zakładu Produkcyjnego METALCO Sp. z o.o. w Świętochłowicach, celem dostosowania instalacji do spełnienia obowiązujących norm prawnych w zakresie całokształtu wymogów ochrony środowiska we wszystkich jego komponentach”.

  Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. za : „Całokształt działalności Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. na rzecz ochrony środowiska”.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane