• Menu

  Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021

  Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

  Ekolaury

  Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła Jubileuszową 20. edycję Konkursu EKOLAURY.

  Do 30 czerwca 2021 r. można zgłaszać wnioski w następujących kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
  • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
  • Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
  • Ekoprodukt, zielone technologie,
  • Edukacja ekologiczna,
  • Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminazja terenów zdegradowanych,
  • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
  • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
  • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
  • Ekolaur XX – lecia (mogą startować wyłącznie Laureaci Ekolaurów wyłonieni od 2002 roku).

  Celem Konkursu jest

  • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
  • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

  Terminarz:

  marzec 2021 r. – ogłoszenie 20. edycji Konkursu;

  do 30 czerwca 2021 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;

  do 15 sierpnia 2021 r. – ocena formalna wniosków konkursowych;

  do 31 sierpnia 2021 r. – ocena merytoryczna wniosków;

  do 30 września 2021 r. – wyłonienie Laureatów Konkursu;

  październik 2021 r. – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

   

  Ekolaury

   

  Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2021” – do dnia 30 czerwca 2021 r.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane