• Menu

  Zmiany w wywozie śmieci od stycznia 2017

  Gospodarka odpadami komunalnymiGospodarka odpadami komunalnymi to temat, który wywołuje w społeczeństwie wiele kontrowersji, a Ministerstwo Środowiska nieustannie pracuje nad nowymi projektami aktów prawnych, które mają wprowadzić jednolite zasady związane z wywozem śmieci. Jakie zmiany czekają nas od stycznia 2017?

  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ma wprowadzić obowiązek segregowania śmieci z podziałem na 6 sekcji – papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne. Będzie to duża zmiana w stosunku do obecnie panującego systemu, która może generować dodatkowe koszty dla gmin. W resorcie toczą się również prace nad innymi projektami. Na jakie zmiany należy się przygotować?

  Nad czym obecnie pracuje Ministerstwo Środowiska?

  W 2016 roku resort środowiska pracował nad wieloma projektami ustaw i rozporządzeń, które mają regulować kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi, selektywną zbiórką śmieci, wywozem nieczystości, a także wieloma innymi sprawami. Nowe akty prawne mają dostosować polską gospodarkę odpadami do unijnych wytycznych, narzucanych przez Komisję Europejską. Zakładają one między innymi wprowadzenie tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producentów, a także zwiększenie poziomu recyklingu odpadów. Regulacje, które narzuca Unia Europejska mają być zaimplementowane do polskiego systemu prawnego do 2030 roku, ale nie oznacza to, że nie czekają nas również inne zmiany. Zdecydowanie wcześniej, bo już od stycznia 2017 roku, mają być wprowadzone nowe zasady związane z selektywną zbiórką odpadów.

  Zmiany od 2017 roku

  Segregacja śmieci od jakiegoś czasu wywołuje wiele dyskusji. Przez kilka lat polski rząd próbował przeforsować przepisy narzucające na obywateli obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, jednak ostatecznie udało się wypracować kompromis. Tzw. ustawa śmieciowa obowiązująca od 1 lipca 2013 roku wprowadziła fakultatywną możliwość segregacji odpadów, która pozwala właścicielom gospodarstw domowych na uzyskanie sporych oszczędności.

  Już od stycznia 2017 roku selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona na bardziej restrykcyjnych zasadach. Jak wspomnieliśmy, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów przewiduje, że mieszkańcy będą musieli dzielić segregowane śmieci na aż 6 kategorii. W wielu gminach obowiązuje obecnie podział na odpady suche, mokre i szkło. Nowe przepisy wprowadzą więc kolejne utrudnienia, co może okazać się problematyczne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla gmin.

  Co przyniosą zmiany?

  Gminy już od połowy roku alarmują, że nowe przepisy mogą generować dodatkowe koszty, a to przyczyni się do wzrostu opłat związanych z wywozem śmieci. Jak zwykle najbardziej ucierpią na tym mieszkańcy, którzy będą zmuszeni do płacenia wyższych rachunków. Pojawiają się także głosy, że nowe przepisy mogą skutecznie zniechęcić obywateli do segregowania śmieci.

  Źródło: DPR.info.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane