logo
logo
logo
logo

Zmiana prawa o informacji gospodarczej z korzyścią dla wszystkich
Opublikowano: 14 listopada 2017

Jak wynika z przeprowadzonego na zlecenie ERIF BIG S.A. badania*, co piątemu Polakowi zdarzyło się spóźnić z opłatami dłużej niż 30 dni. W poniedziałek 13 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Wprowadzone przez nią zmiany wymagają większej terminowości i uwagi w regulowaniu zobowiązań. Nowe przepisy znacząco skracają minimalny czas przeterminowania zobowiązań. Oznacza to, że na wpisanie zaległej płatności do biura informacji gospodarczej, takiego jak ERIF BIG S.A., będzie możliwe już po 30 dniach, a nie jak do tej pory po 60.

Najważniejsze dla konsumentów zmiany, które weszły w tym miesiącu w życie, dotyczą warunków dopisywania danych o zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej, np. do ERIF BIG S.A. W przypadku informacji negatywnej minimalna wartość zaległego zobowiązania nie uległa zmianie, ale okres od wyznaczonego terminu płatności, po jakim wierzyciel może wpisać niezapłacone zobowiązanie do BIG, ustawodawca skrócił aż o połowę, czyli do 30 dni. Jest to szczególnie istotne dla konsumentów, którym zdarza się płacić rachunki nawet z większym niż 30-dniowe opóźnieniem mówi o nowelizacji ustawy Edyta Szymczak, Prezes Zarządu ERIF BIG S.A. – Od 13 listopada tego roku takie opóźnienie pozwala wpisać informację negatywną do BIG, a to z kolei może mieć przełożenie na możliwość korzystania przez konsumenta z dóbr i usług w firmach i instytucjach oceniających swoich potencjalnych klientów przy użyciu informacji z BIG.

Finansowi spóźnialscy

Zlecone przez ERIF BIG S.A. badanie* wykazało, że aż co piątemu Polakowi zdarzyło się spóźnić z opłatami dłużej niż 30 dni. W myśl nowych przepisów „finansowi spóźnialscy” nie będą mogli otrzymać pozytywnej informacji w BIG. Opóźnienie w płatności, z jakim wciąż można uznać zobowiązanie za uregulowane w terminie, zostało skrócone z 59 do 29 dni.

W praktyce oznacza to, że konsument będzie musiał przywiązywać większą uwagę do terminowości opłacania rachunków, aby móc otrzymywać pozytywne informacje gospodarcze. To rozwiązanie z pewnością poprawi skuteczność budowania pozytywnej historii płatniczej oraz wpłynie na wzrost jej wartości w ocenie wiarygodności płatnika.

Zmiana prawa o informacji gospodarczej z korzyścią dla wszystkich

Badanie* pokazało także, że zmiana umożliwiająca o połowę szybsze wpisywanie negatywnych informacji gospodarczych do BIG-ów, takich jak ERIF BIG S.A., jest oceniana przez konsumentów pozytywnie. Nowe przepisy obligują każdego konsumenta do szybszego i bardziej terminowego regulowania swoich zobowiązań, niemal połowa  badanych konsumentów (47,3%) uznało, że zmiana ta jest raczej przydatna i zdecydowanie przydatna. Jeszcze większa grupa, bo aż 65% badanych konsumentów, uważa, że raczej przydatna i zdecydowanie przydatna jest możliwość szybszego oraz skuteczniejszego budowania pozytywnej historii płatniczej.

Zmiany wchodzące w życie w ramach nowelizacji prawa zwiększają również ochronę osób zalegających z płatnościami. Ustawodawca uregulował prawnie możliwości kwestionowania nieprawdziwego, nieaktualnego lub niekompletnego wpisu, który dotyczy zadłużenia. Tym samym potwierdzono prawnie możliwości, które na rynku wymiany informacji gospodarczej istniały już wcześniej.

Wszelkie prawa dłużnika zostały w ramach współpracy pomiędzy BIG-ami zapisane w Zasadach Dobrych Praktyk BIG, utworzonych wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych. To rozwiązanie jest bardzo dobrze oceniane przez konsumentów – prawie 60% badanych oceniło tę zmianę jako raczej przydatną lub zdecydowanie przydatną.

Nowością jest możliwość zgłoszenia do oznaczenia w bazie BIG wierzytelności, które są przedawnione. Warto jednak podkreślić, że od 13 listopada br. nie można wpisywać do BIG wierzytelności, których termin wymagalności jest starszy niż 10 lat.

Sytuację konsumentów podejmujących współpracę z przedsiębiorcami zapewne poprawią ustawowe zmiany, które pozwolą im skorzystać z bardziej kompleksowych informacji na temat sprawdzanych przedsiębiorców w biurze informacji gospodarczej. Ta część nowelizacji będzie wymagać szerokiego przygotowania się do niej przez BIG-i, dlatego na ich wdrożenie trzeba będzie jeszcze poczekać.

Wśród badanych konsumentów, którzy korzystali z usług biur informacji gospodarczej, takich jak ERIF BIG S.A., usługa sprawdzania przedsiębiorcy cieszy się dużym powodzeniem. Aż 62% spośród nich deklaruje, że sprawdzała przedsiębiorców pod kątem ich wiarygodności finansowej. Dostarczanie zatem szerszych możliwości weryfikacji firm jest dla konsumentów szczególnie ważnym aspektem.

Warto podkreślić, że dostępne na rynku kompleksowe narzędzia oceniające wiarygodność płatniczą podmiotów wspierają głównie przedsiębiorców. Zwiększenie dostępności tego typu rozwiązań dla konsumentów z całą pewnością pomoże im uniknąć ryzyka, które niesie współpraca z nieodpowiedzialnym finansowo kontrahentem.

Przykładowo konsumenci będą mogli szczegółowo zweryfikować dane i rzetelność dewelopera przed podpisaniem kredytu hipotecznego, biura podróży czy sklepu internetowego. Co ważne, weryfikacja danych oraz analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorcy będzie możliwa przy znacznie mniejszym nakładzie czasu.

Wprowadzane zmiany stanowią część rządowego programu reform znanego jako „pakiet wierzycielski”. – Ich nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu gospodarstw domowych oraz zapobieganie zatorom płatniczym w przedsiębiorstwach. Nie mamy wątpliwości, że te zmiany idą w dobrym kierunku, ponieważ na łatwo dostępnej, przejrzystej i zintegrowanej informacji o dłużnikach i płatnikach zyskają wszyscy – podsumowuje nowelizację Edyta Szymczak, Prezes Zarządu ERIF BIG S.A.

* Ogólnopolskie badanie przeprowadzone w dniach 25.10-30.10.2017r. przez SW Research na zlecenie ERIF BIG S.A. na reprezentatywnej grupie 501 dorosłych Polaków (konsumentów), 150 osobach prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, metodą wywiadów mieszanych CAWI oraz na 126 właścicielach firm metoda CATI.

 

Źródło: ERIF BIG S.A.

 

Tagi: , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.