• Menu

  Żeby nie poprawiać

  Warsaw booster 18Ustawy trzeba tak pisać, żeby nie wymagały one dodatkowej interpretacji. Taki los spotkał przepisy dotyczące handlu w niedziele

  Państwowa Inspekcja Pracy głowi się, jak potraktować liczne wyjątki, dopuszczające otwieranie sklepów w dni, w których inne muszą być zamknięte. Zdaniem Forum Obywatelskiego Rozwoju powinna to precyzyjnie określać ustawa. A już całkiem źle jest, gdy za taką „interpretację” bierze się resort pracy, zupełnie do tego nieuprawniony.

  Zdaniem Bussines Centre Club dobrze jest natomiast, gdy autorzy ustawy o likwidacji OFE idą po rozum do głowy i wycofują się z dawniej podjętych decyzji. Konfederacja Lewiatan z radością wita natomiast ustawę o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Może jej nie trzeba będzie poprawiać.

  Forum Obywatelskiego Rozwoju

  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy wydało „interpretację” przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele.

  Fundacja FOR w swoich publikacjach wielokrotnie wskazywała, że wprowadzenie ograniczeń w handlu szkodzi nie tylko pracodawcom, ale również pracownikom i konsumentom.

  Większość rządząca pogłębiła ten problem i przyjęła całkowicie wadliwą ustawę. Parlamentarzyści oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez ponad 14 miesięcy prac legislacyjnych nad tym projektem nie wsłuchali się w głosy, dotyczące skutków wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. Co więcej, czytając obowiązującą ustawę nie można jednoznacznie ustalić, które sklepy mogą, a które nie mogą handlować w niedziele. Z końcem lutego resort pracy i Państwowa Inspekcja Pracy przedstawili „wspólne stanowisko” dotyczące ustawy o zakazie handlu w niedziele. Kierownictwo resortu wspominało wcześniej, że wyda „interpretację” tych przepisów.

  W przeciwieństwie do administracji podatkowej żaden inny organ władzy wykonawczej nie ma ustawowego prawa do wydawania wiążącej interpretacji przepisów. W państwie, w którym istnieje trójpodział władzy, nie można wyręczać ustawodawcy w tworzeniu prawa, ani sądów w jego interpretacji.

  Rozmijanie kompetencji

  Stworzenie wrażenia, że ww. „interpretacja” jest wiążąca i że zastosowanie się do niej pozwoli pracodawcom na uniknięcie odpowiedzialności karnej jest działaniem niebezpiecznym dla pracodawców, pracowników i konsumentów. Jest to o tyle szkodliwe, że „interpretacja” ta zawiera rażące błędy w rozumieniu przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele. Pojawiają się w niej stwierdzenia, których resort pracy nie oparł w żadnym stopniu na brzmieniu ustawy lub stenogramów z prac parlamentarnych.

  Przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcję Pracy „interpretacja” ustawy o zakazie handlu w niedziele to tak naprawdę wejście władzy wykonawczej w rolę ustawodawcy. Jeśli resort widział wady w toku prac legislacyjnych, to powinien na bieżąco reagować na wszystkie propozycje przyjęcia niezrozumiałych przepisów. Przy takim zaniechaniu resortu pracy nie można więc twierdzić, że przedsiębiorcy „obchodzą” przepisy. W sklepach prowadzony będzie legalny handel, a zgodnie z przepisami uchwalonej niedawno „Konstytucji dla biznesu” oraz ustawy zasadniczej „co nie jest zabronione, jest dozwolone”.

  Bussines Centre Club

  Kierownictwo Platformy Obywatelskiej poinformowało na konferencji prasowej o zgłoszeniu do laski marszałkowskiej Sejmu RP propozycji dwóch ustaw, które powinny być odnotowane przez przedsiębiorców. Są to:

  * Powrót do limitu 30 przeciętnych pensji, w określeniu wysokości składki emerytalnej, wprowadzonego przez rząd Jerzego Buzka w 2000 roku, a zniesionego ustawą PIS z końca 2017 r.,

  * Uznanie składek ubezpieczeniowych przekazywanych do OFE za własność prywatną składkowiczów, a nie własność publiczną. Podkreślanym celem tej drugiej propozycji jest przywrócenie wiarygodności dla kapitałowego filara systemu emerytalnego, zniszczonej przez rząd PO-PSL ustawą o przejęciu przez rząd wszystkich obligacji skarbowych w portfelu OFE, stanowiących połowę ich wszystkich środków na rachunkach składkowiczów.

  Te propozycje, gdyby zostały wprowadzone w życie, byłyby realizacją postulatów BCC i – generalnie – środowiska przedsiębiorców. W przypadku drugiej propozycji mamy ponadto w uzasadnieniu krytykę przejęcia przez rząd Donalda Tuska obligacji skarbowych. Ta, w rzeczy samej, samokrytyka PO jest interesującym sygnałem, świadczącym o gotowości tej partii do dystansowania się wobec polityki, którą BCC uważał za błędną.

  Konfederacja Lewiatan

  1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Wprowadza ona znacznie więcej zachęt do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe niż ustawa obowiązująca (z 2016 r.). Możliwości, jakie daje, to:

  1) ulga podatkowa na B+R rośnie do poziomu 100 proc. kosztów kwalifikowanych;

  2) katalog kosztów kwalifikowanych rozszerza się m.in. o:

  1. a) należności z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa-zlecenie, umowa o dzieło),
  2. b) koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,
  3. c) koszty związane z nabyciem przez przedsiębiorcę od jednostki naukowej jej wyników badań,
  4. d) dla dużych firm – o koszty uzyskania i utrzymania patentu (MŚP już taką możliwość mają);

  3) umożliwienie korzystania z ulgi na B+R przedsiębiorstwom, działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (koszty związane z B+R nie mogą być uwzględnione w zwolnieniu podatkowym wynikającym z działania w SSE);

  4) ulga podatkowa na B+R dla Centrów Badawczo-Rozwojowych w wysokości 150 proc. kosztów kwalifikowanych i szerszy niż dla przedsiębiorstw niemających statusu CBR katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. amortyzacja budynków i budowli, ekspertyzy od innych podmiotów niż jednostki naukowe;

  5) zmiana warunków uzyskania przez przedsiębiorcę statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego, a tym samym możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na poziomie 150 proc. i szerszej listy kosztów kwalifikowanych. Status CBR będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa, w których:

  1. przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż 2,5 mln zł i były niższe niż 5 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych stanowiły nie mniej niż 70 proc. przychodów netto, czyli w przypadku firm z przychodami ogółem na poziomie 2,5 mln zł – 1,75 mln zł powinno pochodzić ze sprzedaży własnych usług B+R i prac rozwojowych,
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż 5 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych stanowiły nie mniej niż 20 proc. przychodów netto, czyli w przypadku przychodów na poziomie 5 mln zł nie mniej niż 1 mln zł powinien pochodzić ze sprzedaży własnych usług B+R i prac rozwojowych.

  6) wydłużenie okresu, w którym spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne nie będą podwójnie opodatkowane przy sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w latach 2016-2023.

  Przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na doktoraty wdrożeniowe, wprowadzone w 2017 r. nowelizacją ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Pozwalają one przedsiębiorcom na współpracę z doktorantami przy prowadzonych przez firmę pracach badawczo-rozwojowych, a koszty zatrudnienia doktorantów są kosztami kwalifikowanymi przy uldze podatkowej na B+R.

  Rozwiązania wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej są naprawdę warte wykorzystania przez przedsiębiorców..

  CZR

  Jedna odpowiedź do “Żeby nie poprawiać”

  1. FBfitnessfreak pisze:

   Można różne rzeczy zarzucić Putinowi,ale inteligencją przerasta imbecyli z US gov. Trump swoim twittem tylko potwierdził ,że jest zwykłym kretynem.Może powinien raczej pracować jako odzwierny w synagodze.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane