• Menu

  Walne zebranie członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

  18 marca 2019r. w Muszynie miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Głównym celem spotkania było podsumowanie mijającej kadencji 2015-2018 i wybory nowych władz na 5-letni okres kadencji.

  Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został wybrany ponownie burmistrz Muszyny dr Jan Golba, który pełni tą funkcję nieprzerwanie już od 2001 roku.

  Kierunki działalności Stowarzyszenia

  Uczestnicy Walnego Zebrania SGU RP określili kierunki działalności Stowarzyszenia na okres kadencji 2019-2023. Wśród najważniejszych znalazły się m.in.:

  • systematyczne monitorowanie procesów legislacyjnych.
  • podejmowanie działań zabezpieczających interesy gmin uzdrowiskowych w aktach prawnych odnoszących się do problematyki gmin uzdrowiskowych.
  • podejmowanie działań informacyjnych, wyjaśniających, uświadamiających i prawnych w przypadku naruszenia interesów gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk.

  Trzeba zabiegać o wsparcie rządu i władz regionalnych dla realizacji programu aktywizacji gmin uzdrowiskowych oraz podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie przez gminy i podmioty uzdrowiskowe środków pomocowych na realizację infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej.

  Kontynuowane będą działania mające na celu szerokie rozpowszechnianie wiedzy i informacji o tematyce uzdrowiskowej oraz promocja polskich uzdrowisk w kraju i za granicą. Szczególny nacisk uczestnicy Walnego Zebrania położyli na kwestie związane z ograniczeniem niskiej emisji w uzdrowiskach. Jak wynikało z dyskusji każda gmina uzdrowiskowa podejmuje działania edukacyjne i faktyczne na rzecz zlikwidowania zanieczyszczeń powietrza.

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

  Prezes Zarządu Stowarzyszenia burmistrz Muszyny dr Jan Golba. Fot. SGURP

  Jak działają gminy?

  Gminy prowadzą wymianę kotłów, wspierają termomodernizację, zakładają ogniwa fotowoltaiczne i solarne, zabiegają o gaz w tych miejscowościach gdzie go nie ma. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie jednak przyznali, że bez działań systemowych wprowadzonych przez rząd przy udziale samorządu nie da się z dnia na dzień zlikwidować problemu. Nie pomogą zakazy i wymiana kotłów oraz termomodernizacja jeżeli paliwa ekologiczne dalej będą drogie.

  Rząd musi w tym zakresie poszukać alternatywy w postaci taryf grzewczych czy innych rozwiązań bo bez tego problem niskiej emisji dalej będzie istniał. Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na bardzo niskie stawki pobytu w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.

  Uznali, że jeżeli w najbliższym czasie nie nastąpi znaczący wzrost stawek osobodnia. Postępować będzie szybka dekapitalizacja bazy leczniczej i w konsekwencji tzw. pełzająca likwidacja lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, bowiem za te stawki nie da się wyżywić kuracjuszy, zaoferować im zabiegi i inne świadczenia.

  Uwaga

  Uczestnicy zebrania zwracali uwagę na pojawiające się co rusz zagrożenia dla uzdrowisk w których pracuje w samym lecznictwie 17,5 tys. osób a w otoczeniu uzdrowiskowym (turystyka, inne usługi) ponad 80 tys. osób.

  Źródło: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane