• Menu

  Rekordowa inwestycja w Płońsku

  – „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” to największa i najdroższa w historii Płońska inwestycja, której wartość przekracza 65 mln zł, w tym dofinansowanie z UE ponad 50 mln i ponad 5 mln zł z budżetu państwa – mówi burmistrz Andrzej Pietrasik.

  Gmina Płońsk

  Inwestycja przewiduje budowę dwóch obwodnic – zachodniej noszącą nazwę św. Jana Pawła II – i centrum miasta – łączącą istniejącą ulicę Żołnierzy Wyklętych z ulicami Grunwaldzką i Wolności. Centralna o długości 650 m została już oddana do użytku. Prace na 2-kilometrowej zachodniej zostaną zakończone do końca lipca. Wykonano już zasadnicze prace związane z sieciami kanalizacyjnymi: deszczową, wodociągową i sanitarną. Wybudowany został most. Na odcinku od ul. Płockiej do ul. Szkolnej oraz częściowo wzdłuż osiedla Sadyba wykonano roboty brukarskie – nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych. Pozostały – warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia jezdni oraz instalacja oświetlenia. Trwają prace związane z budową rond na skrzyżowaniach z ulicą Szkolną oraz trasą baboszewską.

  To jednak nie wszystko. Oprócz obwodnic powstaje sieć ścieżek rowerowych od osiedla Poświętne do ul. św. Jana Pawła II, a także trzy parkingi „parkuj i jedź”. Zakupione zostały też dwa autobusy miejskie – jeden z nich o napędzie ekologicznym i inteligentny system do ich obsługi. Pod torami kolejowymi wybudowany zostanie pierwszy w mieście tunel.

  Budowę obwodnicy wykonuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm: lider – miejska spółka Zarząd Dróg i Mostów oraz – jako partner – przedsiębiorstwo „Wapnopol”.

  Gmina Płońsk

  Całkowita wartość projektu: 65 330 827,37 zł

  Kwota dofinansowania: 55 671 467,69 zł (50 041 768,71 zł EFRR + 5 629 698,98 zł z budżetu państwa). Liderem projektu jest Gmina Miasto Płońsk, partnerami Gmina Płońsk i powiat płoński.

  Mimo pandemii Płońsk inwestuje jak nigdy dotąd. Oprócz wspomnianej inwestycji trwa rewitalizacja rynku – samego placu, jak i kamienic. W jednej
  z nich powstaje „Dom dobrej pamięci” – muzeum upamiętniające wielowiekową koegzystencję Żydów i Polaków zamieszkujących miasto, a także postać Dawida Ben Guriona – urodzonego w Płońsku pierwszego premiera państwa Izrael. W kolejnej kamienicy powstanie centrum informacji turystycznej.

  Urząd Miejski w Płońsku, ul Płocka 19, 09-100 Płońsk, www.plonsk.pl

  zdjęcia: Gmina Płońsk 

   Zatrzymaj się w Płońsku.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane