• Menu

  Polska Rada Przedsiębiorczości – znów działa

  16 maja 2016 roku z inicjatywy Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, PKPP Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego została reaktywowana Polska Rada Przedsiębiorczości. Rada deklaruje merytoryczny udział w realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W najbliższych planach jest Kongres Przedsiębiorców, który prawdopodobnie odbędzie się jesienią tego roku.

   Rada została założona ponad 10 lat temu, jej sztandarowym osiągnięciem było obniżenie CIT dla przedsiębiorców z 32% do 19%, co zwiększyło przychody skarbu państwa o 30%. Istotnym osiągnięciem była również ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej.

  Marek Goliszewski, prezes BCC wystosował pewnego rodzaju tezy dotyczące reaktywacji Polskiej Rady Przedsiębiorczości. W jego ocenie w Polsce jest teraz najtrudniejsza sytuacja rządu i gospodarki od 25 lat, zarówno polityczna, jak i gospodarcza. Występuje wiele sporów partyjnych, pojawiają się upomnienia z Unii Europejskiej. Obok zadłużenia  publicznego i deficytu sektora finansów publicznych pojawia się konieczność sfinansowania obietnic wyborczych. Istnieje także groźba obniżenia międzynarodowych ratingów Polski.  Przypomina, że przedsiębiorca jest najważniejszym dostarczycielem podatków na utrzymanie państwa, miejsc pracy i wynagrodzeń. Wnioski jakie wyciąga Goliszewski, to przede wszystkim zażegnanie sporów politycznych, rozłożenie wydatków publicznych w czasie oraz „zielone światło dla przedsiębiorczości”.

  Czym jest „zielone światło dla przedsiębiorcy”? Marek Goliszewski skupił się na kilku ważnych punktach, które wesprą przedsiębiorców i pozwolą im na godne funkcjonowanie.

  Pierwszą istotna sprawą jest wprowadzenie katalogu ogólnych zasad, na których będzie oparty system polskiego prawa gospodarczego. Do zasad tych należałyby:

  – zasady wolności działalności gospodarczej;

  – zasady równości i niedyskryminacji;

  – zasady „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”;

  – zasady przyjaznej interpretacji przepisów ;

  – zasady „domniemania uczciwości przedsiębiorcy”;

  – zasady „pierwszeństwa pouczenia przed sankcją”

  – zasady „proporcjonalności”, która nakaże organom administracji staranne wyważenie indywidualnych, gospodarczych interesów przedsiębiorcy i interesu społecznego;

  – prawa do błędu, rozumianego jako upominawcze traktowanie nieintencjonalnego uchybienia małej wagi;

  – załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.

  Ważnym punktem według Goliszewskiego jest działalność regulowana, koncesje oraz zezwolenia. Prezes BCC zaznacza, że w prawie działalności gospodarczej powinien istnieć spis dziedzin do wykonywania, których konieczne będzie uzyskanie licencji czy koncesji bez odsyłania do innych aktów prawnych. Goliszewski także proponuje zastąpienie terminów „niezwłocznie”, „bez zbędnej zwłoki” konkretnymi terminami, których przekroczenie bez szczególnego uzasadnienia powinno wiązać się z odpowiedzialnością finansową urzędnika. Ważne jest również ograniczenie biurokracji, likwidacja potrzeby uzyskiwania numeru REGON – wg przedsiębiorców i pracodawców numer ten jest bezużyteczny.

  Swoją uwagę zwraca także na  konieczność zmiany nielogicznych przepisów rejestracyjnych oraz na nagminny brak przestrzegania terminów. Zdaniem działacza gospodarczego sporo nieprawidłowości pojawia się w sądownictwie gospodarczym, a co za czym idzie w dochodzeniu należności. Istotnym problem w prawie gospodarczym są kary i kontrole. Goliszewski twierdzi, że koniecznością jest naprawa skomplikowanego systemu podatkowego, należy stworzyć nową ordynację podatkową, która zapewniłaby prostotę i jednoznaczność. W swoim wystąpieniu Marek Goliszewski porusza także problem klauzuli obejścia prawa podatkowego. Za największy problem działacz uznał mnożenie klauzul, które w efekcie prowadzą do przeregulowania systemu podatkowego.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane