• Menu

  Najwyższa jakość w polskiej fizykochemii

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu został założony już ponad 50 lat temu, jako pierwsza w Polsce placówka prowadząca badania interdyscyplinarne w zakresie fizykochemii ciała stałego

  Dzięki swojemu dorobkowi INTiBS PAN jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytutów naukowych w kraju i za granicą – w rankingu MNiSW uzyskał najwyższą kategorię A+, która jest przyznawana wyłącznie okrętom flagowym polskiej nauki. Ponadto Instytut chlubi się znakiem Human Resources Excellence in Research (HRS4R) przyznawanym europejskim instytucjom stosującym dobre praktyki w rekrutacji, motywowaniu i rozwijaniu kadry naukowej.

  INTiBS PAN zajmuje się głównie badaniami o charakterze czysto poznawczym. Obejmują one syntezy nowych związków chemicznych i eksperymenty fizyczne przeprowadzane w obszarze skrajnie wysokich lub skrajnie niskich temperatur, pól magnetycznych i ciśnień hydrostatycznych, a także badania strukturalne i spektroskopowe na najwyższym światowym poziomie. Ze względu na wysoką wartość naukową wyniki tych badań są upowszechniane niemal wyłącznie w czasopismach specjalistycznych o zasięgu międzynarodowym (m.in. tych wydawanych przez przez prestiżowe Nature Publishing Group, American Physical Society i American Chemical Society). Zdarza się jednak, że ich owocem są także odkrycia o charakterze aplikacyjnym. Ich komercjalizacją zajmują się powołane przez Instytut spółki spin-off dedykowane konkretnym innowacjom.

  Wśród rozwiązań technologicznych, które są przedmiotem krajowych i europejskich zgłoszeń patentowych Instytutu i były wielokrotnie nagradzane na targach międzynarodowych (m.in. Brussels Innova), są materiały mające potencjalne zastosowanie w elektronice, medycynie i budownictwie. Są to m.in. nowe luminofory do energooszczędnych źródeł światła białego i koncentratorów słonecznych oraz nowe, energooszczędne źródło światła białego na bazie grafenu. To tutaj wytwarza się również i bada nanocząstkowe hydroksyapatyty mogące mieć zastosowanie jako platforma w terapii i diagnostyce uszkodzeń chrzęstno-kostnych oraz w inżynierii tkankowej przy produkcji łatwo przyswajalnych implantów. Instytut dysponuje  także technologią powlekania grafenem stentów endowaskularnych, co pozwoli znacznie zwiększyć skuteczność leczenia metodami angioplastyki wieńcowej. Potencjalne zastosowanie w onkologii mogą mieć natomiast wytwarzane i badane tutaj nanotermometry luminescencyjne o bezprecedensowej czułości, które umożliwią w przyszłości  bezkontaktowy i ultraprecyzyjny pomiar temperatury tkanek i komórek.

  Do niewątpliwych sukcesów INTiBS PAN we Wrocławiu należy także opracowanie nowatorskiej technologii wytwarzania ekologicznych i ogniotrwałych materiałów termoizolacyjnych – tzw. pianosilikatów. Są one w znacznym stopniu produkowane z odpadów budowlanych i kopalnianych z wykorzystaniem standardowych procesów produkcyjnych. Co więcej, ze względu na brak w ich składzie związków organicznych pianosilikaty nie są w przypadku pożaru źródłem trujących gazów. Komercjalizacją tego nagrodzonego złotym medalem na targach Brussels Innova rozwiązania technologicznego zajmuje się spółka Ipanterm, w której udziały Instytut sprzedał niedawno partnerowi prywatnemu. W wyniku tej operacji dojdzie do wdrożenia tego odkrycia naukowego do masowej produkcji, co jest rzadkością w skali kraju i wydarzeniem wyjątkowym w historii Polskiej Akademii Nauk.

  www.intibs.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie