• Menu

  Moment wykonania usługi budowlanej – jak ustalić go prawidłowo?

  Ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej jest bardzo istotne, ponieważ od niego zależy termin wystawienia faktury oraz termin powstania obowiązku podatkowego.

  Zasadniczo obowiązek podatkowy, wynikający z tytułu świadczenia usług budowlanych, powstaje w chwili wystawienia faktury, czyli nie później niż 30 dni od daty wykonania usługi. Przepisy ustawy o VAT nie definiują jednak momentu wykonania usługi budowlanej ani sposobu jego ustalenia. Według podatników terminem wykonania usługi jest data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

  biuro rachunkowe warszawa śródmieście

  Nieco inne stanowisko w tej sprawie reprezentują jednak organy podatkowe, które uważają, że momentem wykonania usługi jest data zgłoszenia wykonanych przez zleceniodawcę prac do odbioru. Ze względu na toczący się od dawna spór pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi na tym tle, poniżej przytaczamy stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie.

  Zgodnie z Wyrokiem TSUE z 2 maja 2029 roku momentem wykonania usługi  dla celów VAT może być data podpisania protokołu odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że w zawartej wcześniej umowie, przewidziano akceptację wykonanych prac w takiej, wynikającej ze specyfiki danego sektora, formie. Za moment wykonania usługi można uznać datę podpisania protokołu odbiory także wówczas, gdy jest to konieczne dla ostatecznego określenia należnego wykonawcy wynagrodzenia.

  Wydany 18 lipca 2019 roku wyrok NSA jest zgodny z orzeczeniem TSUE. Stanowi bowiem, że data protokołu odbioru może być uznana za moment wykonania budowlanej, jeśli odbiór prac na podstawie protokołu wynika z postanowień zawartej wcześniej umowy, jest powszechnie stosowaną w branży praktyką lub umożliwia ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia.

  Biuro rachunkowe Efekta działa na rynku usług księgowych już od ponad 10 lat. Rozliczamy zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Nasz zespół złożony jest z doświadczonych osób, które stale śledzą zmiany w prawie podatkowym. Dzięki temu zawsze możemy doradzić naszym klientom najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe i kadrowe. Zapraszamy do współpracy.

  biuro rachunkowe warszawa śródmieście

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane