• Menu

  Leszek Kuliński – Kobylnica nie zapomina o równowadze

  Chcieliśmy wciąż stawiać na rozwój, ale nie tracić przy tym swoich walorów – środowiska naturalnego, przyrody, czystości powietrza i zieleni – mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.

  Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica

  Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica

  Ponad 100 tysięcy złotych dotacji państwa gmina przekaże na rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Skąd taka nietypowa decyzja?

  Leszek Kuliński – Chcieliśmy wesprzeć działania szpitala w zakresie zakupu sprzętu medycznego, który jest niezbędny do funkcjonowania i zabezpieczenia potrzeb medycznych naszych mieszkańców. Na lutowej sesji Rady Gminy Kobylnica została podjęta stosowna uchwała w tej sprawie. 100 tysięcy pozwoli zarządowi na dokonanie zakupu aparatów do znieczulenia, natomiast kolejnych 50 tysięcy złotych – zostanie przeznaczonych na wsparcie przy tworzeniu oddziału transplantologii szpiku kostnego.

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku w obecnej chwili prowadzi wiele działań i przedsięwzięć, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów pacjentów. Przyszłe plany inwestycyjne pociągają za sobą duże koszty, których placówka sama nie jest w stanie udźwignąć. Pacjentami słupskiego szpitala są również mieszkańcy Gminy Kobylnica, więc naturalna wydaje się decyzja o wspieraniu miejsca, które pomaga naszej społeczności.

  Jakie inne wydatki i inwestycje zaplanowali państwo na ten rok?

  Leszek Kuliński – Rok 2018 będzie kolejnym, w którym gmina Kobylnica utrzyma proinwestycyjny nurt. Przyjęty na grudniowej sesji projekt budżetu na ten rok zakłada wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 36 milionów złotych. Jest to prawdziwy rekord.

  W 2018 roku planuje się rozpoczęcie lub kontynuację 104 przedsięwzięć i zadań. Chodzi o działania ważne i potrzebne: kanalizację, oczyszczalnie ścieków, dotyczące południowo-zachodniej części gminy. W miejscowościach Bzowo, Kczewo, Ścięgnica, Słonowiczki, Słonowice, Zębowo, Płaszewo, Zagórki i Wrząca w ciągu najbliższego roku pojawią się elementy infrastruktury technicznej, które działają już w pozostałych miejscowościach naszej gminy. Modernizujemy w tym czasie sporo sieci wodociągowych, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległy sporemu zużyciu i wymagają renowacji. Będziemy jedną z nielicznych gmin w Polsce, która będzie skanalizowana w 95 proc.

  Nie ustajemy w kontynuacji działań związanych z budową i modernizacją dróg łączących poszczególne miejscowości. Oprócz tego dość znaczne środki pozwolą nam na zainwestowanie w przebudowę całych układów komunikacyjnych – w Ścięgnicy, Luleminie. Wspólnie z powiatem słupskim połączymy miejscowości drogami o wysokim standardzie, w różnych częściach naszej gminy.

  Gminę czekają też przedsięwzięcia w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego przygotowanie trwało wiele lat. Teraz widzimy efekty – zbiorniki na wody opadowe w kilku miejscowościach. Realizowane są już projekty związane z termomodernizacją, która pozwoli na znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii i oświetleniowym.

  Gmina Kobylnica zwyciężyła w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za 2017 rok. Czy mieszkańcy potrafią docenić dofinansowanie systemów OZE?

  Leszek Kuliński – To pytanie należałoby skierować do samych mieszkańców. Nam trudno jest na nie odpowiedzieć. Dla mnie istotne jest to, że gmina wciąż potrafi prowadzić politykę opartą o zrównoważony rozwój.

  W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy świadkami dynamicznych zmian, rozwoju na naszym obszarze zwłaszcza sektora budownictwa i gospodarki. Dzięki trafnym decyzjom udaje nam się jednak ograniczać ewentualne uciążliwości związane z rozwojem tych sektorów. Nie chcieliśmy bowiem powtórzyć błędów wielu polskich samorządów, które w trakcie tak intensywnego rozkwitu zapomniały o zrównoważonym rozwoju. Chcieliśmy wciąż stawiać na rozwój, ale nie tracić przy tym swoich walorów – środowiska naturalnego, przyrody, czystości powietrza i zieleni. To się udaje. Dla nas jest to konsekwentne podążanie w obranym wcześniej, mądrym kierunku, natomiast dla mieszkańców – argumenty, które sprawiają, że komfortowo i pomyślnie żyje im się w naszej gminie. Widząc taką politykę i podejście do rozwoju, jesteśmy doceniani przez kolejne osoby, które właśnie tutaj się osiedlają i zamieszkują.

  Rozmawiał Tomasz Rekowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane