• Menu

  Kogo dotyczą obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe OC?

  Jest grupa zawodów, wśród których tzw. błąd w sztuce lub niedopatrzenie mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Są to profesje wymagające umiejętności i doświadczenia, a często licencji, dyplomu czy certyfikatu, by móc je wykonywać. Przedstawiciele takich zawodów często są objęci przez ustawodawcę obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia zawodowego OC.

  ubezpieczenie zawodowe OC

  Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC

  Taka polisa stanowi najlepszą formę zabezpieczenia finansowego, a także jest szansą na rekompensatę części strat poniesionych przez klienta. Warto skorzystać z usług doświadczonego brokera, który specjalizuje się m.in. w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej, czyli ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

  Wśród zawodów, których przedstawiciele są objęci wspomnianym obowiązkiem są m.in. adwokaci, radcy prawi, architekci, projektanci, brokerzy i agenci ubezpieczeniowi, zarządcy nieruchomości, doradcy podatkowi, maklerzy. Przedstawiciele tych zawodów mogą wyrządzić poważne szkody z powodu nieumyślnego przypadkowego błędu.

  Zakres ubezpieczeń OC zawodowych

  Zwykle ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pokrywa szkody osobowe (np. wyrządzone klientowi) oraz szkody rzeczowe. Co jednak ważne, nie obejmuje tzw. czystych strat finansowych. Dlatego warto wykupić oc zawodowe, które pokrywa m.in. czyste straty finansowe.

  Ważne, aby dobrze dopasować ofertę do potrzeb i wymagań danego przedsiębiorcy, zależnie od rodzaju wykonywanej działalności, jej specyfiki. Przykładem może być prawnik, który dopuścił się zaniechań w przygotowaniu pisma sądowego, co może skutkować roszczeniami ze strony klienta, który przegrał sprawę w sądzie, lekarz, który popełnił błąd podczas operacji czy też pracownicy działu IT odpowiedzialni za wdrożenie systemów informatycznych i wyciek danych podczas prac.

  Ubezpieczenia OC zawodowe – obowiązkowe i dobrowolne

  W ofercie brokerów są zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych przeznaczone dla grup zawodowych, które mają prawny obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Dobrowolne są z kolei ubezpieczenia nadwyżkowe, czyli na wyższą sumę gwarancyjną.

  Taka ochrona nie jest jednak zarezerwowana dla zamkniętej listy zawodów. Wyróżniamy również ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych. Przedstawiciele wielu zawodów, mimo braku obowiązku ubezpieczenia, chętnie decydują się na taką polisę. W wybranych branżach posiadanie takiego ubezpieczenia ma znaczenie już na etapie poszukiwania partnera biznesowego, gdyż zwiększa ono wiarygodność przedsiębiorcy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane