• Menu

  Jeśli się spóźnisz – możesz zostać ukarany

  Pierwsze raportowanie JPK już 25 sierpnia.

  Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy podatkowe obligujące duże firmy do comiesięcznego przesyłania fiskusowi ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Sektor MSP na przystosowanie swoich systemów księgowo-rachunkowych do wymogów JPK ma czas do końca roku.

  Nowe przepisy – konkretne wymagania i kary

  Zmiany w ordynacji podatkowej wymagają comiesięcznego przesyłania do Ministra Finansów ewidencji VAT w formie elektronicznego dokumentu VAT_JPK, opatrzonego kwalifikowanym e-podpisem. Plik JPK należy przesyłać łącznie z deklaracją VAT, czyli do 25. dnia kolejnego miesiąca, nawet jeśli VAT rozlicza się kwartalnie. Mali i średni przedsiębiorcy pierwsze informacje o ewidencji VAT w formie JPK prześlą do 25. lutego 2017 r., zaś mikroprzedsiębiorcy o rok później. Największe firmy pierwszy raport muszą przesłać już do 25. sierpnia 2016 r. Niedotrzymanie tego terminu może być traktowane jako naruszenie obowiązku podatkowego.

  „Raporty w formie pliku JPK są formalnie informacjami podatkowymi, dlatego niedotrzymanie obowiązku ich przesłania stanowi naruszenie art. 80 Kodeksu karnego skarbowego i może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe” – podkreśla Renata Kotecka, Product Owner w polskim oddziale Sage.

  Rodzaj kwalifikacji zależy od kilku czynników związanych z okolicznościami danej sprawy, takich jak stopień szkodliwości społecznej czynu, sposób jego popełnienia, pobudki działania sprawcy itp. Jeżeli niedotrzymanie ustawowego obowiązku zostanie uznane za przestępstwo skarbowe, podatnikowi grozi grzywna w wysokości od 10 do 120 stawek dziennych, nie mniejszej niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę i nie większej niż jej czterystukrotność. Może zatem wynosić od 616,60 zł do 2 959 680 zł. Jeśli zaniedbanie przedsiębiorcy zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie, może on zostać obciążony grzywną w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności wysokości minimalnej pensji. Jeżeli grzywnę orzeka sąd, może ona wynieść od 185 zł do 37 000 zł. Grzywna nakładana mandatem karnym może wynieść maksymalnie 3 700 zł.

  Karą pieniężną może zostać obciążona osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi w firmie, szczególnie finansowymi. Nie tylko osoba decyzyjna, zajmująca kierownicze stanowisko, czy prowadząca działalność, ale także pracownik, któremu został powierzony obowiązek przygotowania i przesłania raportu. Jednak ostateczna decyzja o nałożeniu na taką osobę  grzywny zależy m.in. od treści umowy łączącej ją z firmą, zakresu i możliwości realizacji obowiązków, czy też okoliczności danej sprawy.

   Wyjście awaryjne

  Artykuł 48. Ordynacji podatkowej, dotyczący terminów materialnoprawnych, potencjalnie daje możliwość odroczenia terminu wykonania obowiązku podatkowego, w tym przesłania raportu. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek o odroczenie terminu należy złożyć przed jego upływem. Ponadto odroczenie musi być uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, a decyzja w jego sprawie pozostaje w gestii urzędników.

  Źródło: Magdalena Szymańska – Sage

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane