• Menu

  Jak zredukować ryzyko wystąpienia wypadków w zakładzie pracy?

  Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2020 r. zgłoszono ponad 60000 osób, które zostały poszkodowane w wypadkach przy pracy. Czy oznacza to, że wdrożenie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnego z normą ISO 45001 to konieczność? Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy? Jakie wymagania stawia norma i jakim przedsiębiorstwom polecamy przejść proces certyfikacji?

  ISO 45001

  System bezpieczeństwa i higieny pracy — co to jest?

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP) to system zarządzania organizacją pracy, którego celem jest ochrona zdrowia i życia pracowników narażonych na niebezpieczeństwo zawodowe. Wdrożenie systemu wpływa na poprawę komfortu pracy, eliminację szkód, a także minimalizację wystąpienia różnego rodzaju awarii czy wybuchów. SZBHP to sposób na redukcję ryzyka wystąpienia wypadków w zakładzie pracy, ale jednocześnie na poprawę wyników przedsiębiorstwa.

  Co oznacza norma ISO 45001?

  Celem wprowadzenia normy ISO 45001 jest zmniejszenie ilości urazów i występowania chorób zawodowych, a także promowanie prozdrowotnego podejścia do pracy, jak i ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego. Wdrożenie normy oznacza zorganizowanie miejsca pracy, które spełnia obecne standardy i przepisy prawa.

  System zarządzania i bezpieczeństwa higieny pracy (potocznie BHP) oznacza realizację wymogów prawnych, cywilnych, jak i efektywną pracę całego przedsiębiorstwa. Norma określa, że chociaż za bezpieczeństwo są odpowiedzialne głównie osoby z kadry kierowniczej, to troska o redukcję ryzyk wystąpienia wypadków w zakładzie pracy powinna być bliska wszystkim jednostkom zatrudnionym lub związanym z organizacją.

  Zalety wdrożenia zasad BHP w zakładzie pracy

  Najważniejsze korzyści ze wdrożenia aktualnych zasad BHP i dostosowania zakładu pracy do obowiązujących norm mogą być inne w zależności od przyjętego punktu myślenia. Bez wątpienia jednak, korzyści ze wdrożenia ISO 45001 są obopólne. Redukcja ryzyk zapewnia korzyści zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownikom. Dlaczego wdrożenie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy jest ważne?

  ISO 45001

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Narażenie przedsiębiorstwa na straty wynikające z zagrożenia wystąpienia wybuchów, pożarów, awarii i innych katastrof jest nieporównywalne z kosztami, jakie trzeba ponieść, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji ISO 45001. Działania prewencyjne, takie jak szkolenia dla pracowników z BHP, a także wprowadzenie odpowiednich rozwiązań systemowych czy logistycznych, skutecznie minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych dla przedsiębiorstwa sytuacji, narażających firmę dla szkody.

  Korzyści dla pracownika

  Młodzi pracownicy, którzy wchodzą na rynek pracy lub już na nim są, często reprezentują bardziej roszczeniową postawę niż ich starsi koledzy „po fachu”. Wynika to z różnic pokoleniowych, ale także większej świadomości niebezpieczeństw wynikających z wykonywanej pracy, jak i większych możliwości rozwoju.

  Zapewnienie pracownikowi szkoleń, dostępu do wiedzy i poszerzenie jego umiejętności to najlepszy sposób na zapewnienie przedsiębiorstwu pracy zgodnej z zasady BHP i polepszeniu stosunku do pracodawcy. Dzięki takiej postawie spadają potencjalne koszty związane z wystąpieniem wypadków w zakładzie pracy, a z każdym dniem rosną potencjalne zyski.

  Jakie wymagania wynikają z normy ISO 45001?

  Wdrożenie normy ISO 45001 w zakładzie pracy musi zostać poprzedzone dokładnym zaplanowaniem. Proces certyfikacji obejmuje bowiem wiele obszarów, które obecnie są ważne zarówno z perspektywy przedsiębiorcy, jak i pracownika. Wśród wymagań obecnej normy znajdują się rozdziały obejmujące takie aspekty jak:

  • kontekst (zakres) organizacji,
  • przywództwo i współudział pracowników,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka i szans,
  • ocena wyników,
  • poprawa.

  ISO 45001

  Dla jakich przedsiębiorstw polecamy wdrożenie ISO 45001?

  Certyfikacja ISO 45001 jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

  • zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy w zakładzie pracy,
  • zminimalizować wystąpienie chorób wśród pracowników, które przekładają się na organizację czasu i jakości pracy,
  • lepiej angażować i motywować pracowników do pracy, zapewniając im niezbędną wiedzę, umiejętności i narzędzia do pracy w bezpiecznych warunkach,
  • potrafić szybko identyfikować zagrożenia, a także stosować najlepsze środki kontroli i podejmować odpowiednie decyzje,
  • tworzyć bezpieczną i zdrową kulturę pracy,
  • być bardziej konkurencyjnym na rynku.

  Warto wspomnieć, że wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to dobry sposób na redukcję ryzyk wystąpienia wypadków w pracy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane