• Menu

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauki z sukcesem na targach IWIS 2017

  W dniach 9–11 października 2017 r. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbyły się międzynarodowe targi IWIS 2017. Instytut Fizyki (wykonawca projektu z konkursu Dialog kierowanego przez AGH) był reprezentowany przez profesorów Leszka Sirko, Marka Godlewskiego i prawniczkę Agnieszkę Krochmal-Węgrzyn

  Targom International Warsaw Invention Show towarzyszyło pierwsze Forum Dialogu Nauka-Przemysł zorganizowane przez konsorcjum pod kierownictwem profesora dra hab. inż. Zbigniewa Kąkola z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. W czasie Forum omówiono istotne dla przyszłości polskiej gospodarki perspektywy rozwoju sektora elektromobilności. Moderatorem tej sesji był profesor Leszek Sirko z Instytutu Fizyki. Kolejna sesja dotyczyła energetyki przyszłości. W tej sesji referat na temat zielonej energii wygłosił prof. Marek Godlewski z Instytutu Fizyki PAN. Omówił on konsekwencje dla środowiska naturalnego kontynuowania energetyki opartej na węglu. Są one przerażające. Skala emisji gazów cieplarnianych i zatrucia środowiska zagraża dalszemu rozwojowi naszej cywilizacji.

  Podczas targów rozstrzygnięto konkurs innowacyjnych rozwiązań technologicznych z całego świata. Pracownicy IF PAN zgłosili w tym konkursie dwa wynalazki, które zostały wysoko ocenione przez jury konkursowe.

  Złotym medalem targów IWIS 2017 nagrodzono rozwijaną od kilku lat metodę wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych. W ramach tych prac grupa z IF PAN, pracująca pod kierunkiem prof. Marka Godlewskiego (autora tego tekstu), we współpracy z pracownikami z SGGW Warszawa (mgrem J. Olszewskim, mgr P. Kiełbik, drem hab. M.M. Godlewskim) opracowała nową generację markerów fluorescencyjnych i do kontrastu w rezonansie magnetycznym pozwalającą na wczesną identyfikację zmian chorobowych.

  Wycinek tkanki z płuc zdrowej (lewy wykres) oraz zaatakowanej przez nowotwór, gdzie obserwowane jest świecenie opracowanych markerów (kolor czerwony)

  Odpowiednie badania prowadzono w laboratoriach SGGW na organizmach żywych (myszach), wykazując 100-proc. selektywność opracowanej metody w ocenie obszaru zaatakowanego przez nowotwór płuc (patrz rys.1). Prace te ukierunkowane są obecnie na opracowanie diagnostyki in-situ (tomografia) oraz opracowanie metody dostarczania leków bezpośrednio do obszaru zmian nowotworowych. Dotyczą więc nie tylko wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych (wtedy gwałtownie rośnie szansa uleczenia), ale także opracowania selektywnej terapii. W tym drugim przypadku kluczowe jest dostarczenie leków bezpośrednio do obszaru zmian chorobowych, ograniczające efekty uboczne stosowanych toksycznych leków.

  Srebrnym medalem targów IWIS 2017 nagrodzono prace  dotyczące opracowania selektywnego detektora UV do monitoringu tego promieniowania w atmosferze. Autorami nagrodzonego rozwiązania są dr Bartłomiej Witkowski, dr Łukasz Wachnicki, dr Sylwia Gierałtowska, mgr Piotr Sybilski oraz prof. Marek Godlewski.

  Prosty schemat detektora UV zaprezentowanego na targach IWIS 2017

  W wyniku działalności gospodarczej ludzkości gwałtownie zanika chroniąca nas warstwa ozonu (ozonosfera) w górnych warstwach atmosfery. W chwili obecnej tak zwana dziura ozonowa pokrywa cały obszar Australii i nadal rośnie. Najnowsze dane mówią o corocznym zaniku ozonu o 3 proc. Docierające wtedy do ziemi, wysokoenergetyczne promieniowanie UV jest niebezpieczne dla człowieka. Pilna jest więc potrzeba opracowania tanich systemów monitorowania tego promieniowania. Metoda opracowana w laboratoriach IFPAN i opatentowana opiera się na wykorzystaniu matrycy nanosłupków ZnO (patrz rys. 2). Zbudowano prosty system elektroniczny, współpracujący z tym detektorem UV.

  Prof. Marek Godlewski, kierownik Centrum Transferu Technologii w Instytucie Fizyki PAN Warszawa

   

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane