• Menu

  iENA medalowo w Norymberdze

  Od 2 do 5 listopada 2017 r. w Norymberdze w Niemczech na terenie Norymberskiego Centrum Targowego odbyła się 69. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2017 Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty

  Organizatorem wystawy była spółka AFAG Messen und Ausstellungen GmbH. Podczas tej jednej z najstarszych, a zarazem najbardziej prestiżowych wystaw wynalazczych na świecie, zaprezentowano w tym roku ponad 800 rozwiązań z 31 państw, m.in. Polski, Włoch, Libii, Rumunii, Mołdawii, Turcji, Tajwanu, Filipin, Stanów Zjednoczonych, Chin, Malezji, Chorwacji i wielu innych.

  Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało polskie stoisko na wystawie iENA, na którym znalazło się 25 rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki, cieszących się wyjątkowym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy iENA 2017 polskie rozwiązania otrzymały również liczne wyróżnienia i nagrody specjalne.

  Jak co roku podczas wystawy odbyło się spotkanie członków zarządu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA ExCo, w którym uczestniczyli prezes SPWiR, dyrektor IFIA, prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota oraz dyrektor biura SPWiR, członek zarządu IFIA Agnieszka Mikołajska.

  4 listopada odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI, którego wiceprezesem jest prezes SPWiR Michał Szota. W trakcie spotkania podsumowano działalność AEI w mijającym roku. Prezes SPWiR Michał Szota zaprosił wszystkich zebranych do udziału w przyszłej 12. edycji wystawy IWIS oraz apelował o większą aktywność europejskich stowarzyszeń w obszarze promocji innowacji na forum międzynarodowym.

  Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2017 Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty tradycyjnie stanowi wyjątkowo skuteczną platformę współpracy naukowej oraz handlu międzynarodowego, a także międzykontynentalnego transferu technologii. Również w tym roku na wystawie obecni byli przedstawiciele wszystkich kontynentów. Wśród twórców rozwiązań obecnych na wystawie dominowało środowisko naukowe, instytuty badawcze oraz przemysł i grupy biznesowe. Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie iENA 2017.

  Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprezentowało na wystawie iENA 25 innowacyjnych rozwiązań jednostek sfery nauki,

  Wyniki medalowe Polaków podczas wystawy IENA 2017

  Politechnika Białostocka

  • Srebrny Medal – metoda tworzenia sygnału wyjściowego nieliniowego regulatora prędkości silnika prądu stałego

  Politechnika Krakowska

  • Złoty Medal – nowe wysoce wydajne fotoluminescencyjne czujniki molekularne oparte na kompleksach lantanowców do monitorowania procesów polimeryzacji  oraz do bardzo czułego wykrywania właściwości powłok polimerowych
  • Brązowy Medal –Systemy dostarczania leków złożonych
  • Srebrny Medal – Warstwy kompozytowe tytanu-hydroksyapatytu w żeliwie

  Politechnika Częstochowska

  • Brązowy Medal – metoda wytwarzania kulistych misek
  • Brązowy Medal – wzór do tłoczenia sferycznych misek z twardego odkształcalnego materiału
  • Złoty Medal – narzędzie do sprawdzania wytrzymałości połączenia klejowego okładziny szczęki hamulcowej
  • Brązowy Medal – wzór do tłoczenia sferycznych misek z twardego odkształcalnego materiału
  • Brązowy Medal – wzór do tłoczenia sferycznych misek z twardego odkształcalnego materiału

  Instytut Elektrotechniki

  • Złoty Medal – rozkład temperatury łuku plazmowego w lampach wyładowczych dla metod zasilania

  Politechnika Lubelska

  • Złoty Medal – wytłaczarka

  Instytut Chemi i Techniki Jądrowej

  • Brązowy Medal – metoda redukcji wysokich stężeń tlenków azotu obecnych w spalinach z silników Diesla

  Instytut Włókiennictwa

  • Złoty Medal – metoda biofunkcjonalizacji materiałów włókienniczych

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *