• Menu

  Handel zagraniczny Polski po 10 miesiącach 2015 roku

  Eksport towarów z Polski po 10 miesiącach br. zwiększył się o 7 proc. (do blisko 148,1 mld EUR). Z kolei 2-krotnie wolniej wzrósł w tym okresie import do Polski, tj. o 3,5 proc., do ok. 145,2 mld EUR. Przełożyło się to na dalszą poprawą salda obrotów. Notowany przed rokiem deficyt na poziomie 1,9 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości prawie 2,9 mld euro.

  Handel zagraniczny

  Za poprawę bilansu obrotów odpowiadały głównie rynki rozwinięte, na które eksport zwiększył się o 8,9 proc. (do 126,6 mld EUR), a import prawie 2-krotnie wolniej, co przełożyło się na zwiększenie nadwyżki o ok. 6,1 mld EUR, do 30,3 mld EUR.

  Dodatnie saldo z UE wyniosło prawie 30,8 mld EUR, czyli było o 6,4 mld EUR wyższe niż przed rokiem. Zadecydował o tym relatywnie szybki wzrost eksportu (o 9,4 proc., do 117,2 mld EUR), który był ponad 2-krotnie szybszy niż importu. Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej zwiększył się wywóz do Niderlandów (o 16,3 proc.), Hiszpanii (o 13,9 proc.), Rumunii (o 12,8 proc.), Włoch (o 12,7 proc.), Austrii (o 12,4 proc.), Wielkiej Brytanii (o 11,7 proc.), Czech (o 11,2 proc.) oraz naszego głównego partnera handlowego, Niemiec (o 10,1 proc.).

  Pogorszenie stanu zrównoważenia obrotów odnotowano natomiast w obrotach z pozaunijnymi rynkami rozwiniętymi, gdzie w rezultacie wolniejszego wzrostu eksportu (o 2,4 proc.) niż importu (o 6,1 proc.) deficyt wymiany pogłębił się o ok. 355 mln EUR. Wśród tej grupy państw, już tradycyjnie, odnotowano z jednej strony spadek eksportu do EFTA – o 4,5 proc., w tym do Norwegii o 13,6 proc., z drugiej zaś jego wzrost o 6,9 proc. do pozostałych rozwiniętych, w tym do Kanady o 16 proc. oraz USA o 12,4 proc.

  Niekorzystnie w okresie 10 miesięcy br. kształtowała się wymiana z państwami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie utrzymał się trend spadkowy eksportu (o 2,9 proc.), co przy nawet niewielkim wzroście importu (o 1,4 proc.) przełożyło się na pogłębienie ujemnego salda o 1,3 mld EUR. Za zmniejszenie wywozu na rynki słabiej rozwinięte odpowiadał wyłącznie jego głęboki spadek do WNP (o 21,7 proc.).

  Wśród państw WNP spadki sprzedaży odnotowano w przypadku większości z nich, w tym do Rosji o 28,2 proc., na Ukrainę o 6,3 proc. oraz na Białoruś o 27,6 proc. Szybciej spadł import z tej grup rynków (o ok. 24 proc.), co poskutkowało redukcją deficytu o 2 mld EUR, w tym z Rosją o 2,2 mld EUR. Jednocześnie po 10 miesiącach br. Rosja znalazła się na 1. miejscu wśród rynków, z którymi odnotowano największą poprawę stanu zrównoważenia.

  Z kolei wśród pozostałych rynków rozwijających się (poza WNP) na uwagę zasługuje szybki wzrost sprzedaży do Turcji (o 24,3 proc.), Chin (o 10,6 proc.), Meksyku (o ok. 75 proc.) oraz Arabii Saudyjskiej (11,4 proc.). W omawianym okresie ujemne saldo z tą grupą państw pogłębiło się o 3,3 mld EUR, w tym z Chinami o 2,1 mld EUR.

  W przekroju towarowym poprawę salda notowano w większości grup produktów, w tym największą w przypadku produktów mineralnych (o 3,3 mld EUR) oraz artykułów rolno-spożywczych (o ponad 0,7 mld EUR). Z drugiej strony zmniejszyła się nadwyżka dominujących w obrotach, wyrobów elektromaszynowych (o 1 mld EUR), co wynikało z szybszego wzrostu ich importu (o 12,5 proc.) niż eksportu (o 9,7 proc.).

  Przewiduje się, że eksport w 2015 r wzrośnie o ok. 7,5% i osiągnie wartość ponad 175 mld EUR.

  Źródło: Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

  2015-12-20

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane