• Menu

  Grupa Azoty ciągle dobrze w sektorze nawozów

  big_1392057010salmagGrupa Azoty osiągnęła w trzecim kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł (wobec 2,3 mld zł w III kw. 2014 r.). Zysk netto w tym okresie wyniósł 82 mln zł (w stosunku do 9 mln zł w III kw. 2014 r.). W ujęciu kwartalnym również wynik EBITDA uległ poprawie osiągając poziom 223 mln zł, wobec 128 mln zł w III kw. 2014 r.

  W kw. 2015 r. Grupa Azoty dokonała poprawy marży operacyjnej EBITDA, notując przyrost r/r o ponad 50% do poziomu 9% (6% w III kw. 2014 r.). Podstawowym czynnikiem wzrostu był w dalszym ciągu sektor nawozowy dyskontujący w wynikach korzystne tendencje na rynku surowcowym, przy zachowaniu porównywalnych parametrów ekonomicznych w pozostałych segmentach Grupy.

  Natomiast przychody ze sprzedaży Grupy Azoty za okres 9 miesięcy 2015 r. wykazały przyrost 2 proc. osiągając poziom 7,5 mld zł (wzrost o 179 mln zł. r/r ), a zysk netto wykazał przyrost o 290 mln zł. r/r (wzrost o 116 %) notując poziom 540 mln zł. Po trzech kwartałach 2015 r. Grupa Azoty może pochwalić się również EBITDA na poziomie 1 mld zł oraz wynikiem operacyjnym lepszym  o ponad 344 mln zł (wzrost o 117%  r/r) osiągając poziom 639 mln zł, realizując jednocześnie znacznie wyższą rentowność na poziomie 8,5% (wobec 4% w 2014 r.).

  Z perspektywy podstawowych segmentów biznesowych Grupy Azoty to Segment Nawozy wygenerował największy przyrost marży na każdym poziomie rachunku wyników, głównie na skutek niższych cen podstawowych surowców energetycznych (gaz ziemny, węgiel) oraz skutecznie realizowanej polityce handlowo-marketingowej koncernu. W Segmencie Tworzyw skonsolidowana marża EBITDA utrzymała porównywalny poziom 2% w ujęciu r/r, natomiast w Segmencie Chemia wynik EBITDA osiągnął poziom 18,7 mln zł zachowując porównywalny r/r poziom marży 3%.

  Przedstawione wyniki Grupy Azoty świadczą o wzroście pozytywnej sytuacji w zakresie kształtowania obszaru ekonomiczno-finansowego analizowanego koncernu. Przykładem tych zdarzeń jest zwiększenie poziomu rentowności finansowej oraz wydajności operacyjnej związanych z procesami funkcjonowania i rozwoju Grupy Azoty. Ukierunkowanie systemowe jej władz administracyjnych na wzmocnieniu pozycji ekonomiczno-finansowej oraz optymalizacji produkcyjno-asortymentowej, przyczyni się do możliwości realizacji szerokiego programu inwestycyjnego przedsiębiorstwa. Ważnym elementem strukturalnym tych procesów będzie wkład kapitałowy Grupy Azoty. W wyniku przedstawionych działań powinna wzrastać rola i znaczenie Grupy Azoty w obszarze społeczno-gospodarczym w Polsce oraz jej poziom konkurencyjności ekonomicznej na międzynarodowym przedmiotowym rynku.

                                                                                                            dr Paweł Łagowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane