• Menu

  EMAS do poprawki

  ue

  Fot. GDOŚ

  Komisja Europejska pracuje nad zmianami w rozporządzeniu EMAS, dostosowującymi dokument m.in. do nowej normy ISO 14001:2015.

  EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to unijny instrument ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Daje wytyczne, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami.

  Zaproponowane zmiany oraz procedury ich wdrożenia są przedmiotem dyskusji, które odbywają się podczas spotkań Forum EMAS. Biorą w nich udział przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbywa się w dniach 26–27 października br. w Tallinie. Polskę reprezentuje Maciej Krzyczkowski, radca generalnego dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Dyskutowane zmiany do rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczyć będą załączników zawierających zasadnicze wymagania systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. Jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

  Załącznik I zawiera zakres wstępnego przeglądu środowiskowego, załącznik II – wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego oraz dodatkowe zagadnienia, które organizacje wdrażające EMAS mają uwzględnić. Załącznik III zawiera wymagania dotyczące wewnętrznych audytów środowiskowych.  Zmiany w załącznikach w szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

  Konsultacje społeczne prowadzone przez Komisje Europejską potrwają do 16 listopada. Wszystkie strony zainteresowane mają możliwość zapoznania się z propozycjami zmian w załącznikach oraz przesłania bezpośrednio do Komisji Europejskiej swoich uwag.

  Wszystkie niezbędne informacje o konsultacjach oraz projekty załączników znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

  Źródło: GDOŚ

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie