• Menu

    Najnowsze

    EMAS do poprawki

    Komisja Europejska pracuje nad zmianami w rozporządzeniu EMAS, dostosowującymi dokument m.in. do nowej normy ISO 14001:2015. EMAS (ang. Eco [...]