• Menu

  Dziennik budowy, krok po kroku. Praktyczny przewodnik.

  Dziennik budowy – to dokument, który powinien znajdować się praktycznie na każdej budowie. Służy przede wszystkim do rejestrowania przebiegu prac. Nie jest to dokument obligatoryjny. Wymaga się go jednak na budowie, na którą konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

  Dziennik budowyDziennik budowy musi mieć określone rozmiary. Zostały one zdefiniowane w przepisach prawa, w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

  Ze względu na rodzaj inwestycji, wielkość i przeznaczenie, możemy wyróżnić trzy rodzaje dzienników budowy:

  DB1 – przeznaczony dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych,

  DB2 – dla średnich i dużych inwestycji,

  DB3 – dla bardzo małych inwestycji i rozbiórek.

  By uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości (próby podmiany dokumentów czy fałszerstw), uznaje się, że dziennik budowy powinien mieć format A4, w formie zeszytowej. Winien również mieć okładkę (stronę tytułową) oraz ponumerowane i opieczętowane (przez właściwy organ) strony przeznaczone do wpisów. Strony te powinny być podwójne (z oryginałem i kopią, które umożliwiają łatwe wyrwanie kopii).

  Na okładce zamieszczony jest numer dziennika nadany przez właściwy urząd, rok wydania pozwolenia na budowę, dane dotyczące inwestora, rodzaju budowy, jej adresu, a także numeru i daty wydania pozwolenia.

  Kiedy założyć dziennik budowy i skąd go dostać?

  Dziennik budowy należy założyć przed przystąpieniem do robót budowlanych. Dokument można otrzymać od organu, który wydał pozwolenie na budowę, np. w starostwie powiatowym. Po złożeniu wniosku o wydanie dziennika budowy, powinien on być udostępniony w przeciągu trzech dni. Wniosek o wydanie składa inwestor lub właściciel, bądź pełnomocnik jednego z nich. Wydanie dziennika budowy inwestorowi robót budowlanych oraz właścicielowi nie podlega opłacie skarbowej.

  Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, dodatkowa opłata jest już jednak naliczana.

  Kto odpowiada za dziennik budowy?

  Dziennik budowy powinien znajdować się na terenie budowy i być dostępny dla wszystkich osób, które mogą dokonywać w nim wpisu. W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dziennik budowy mogą uzupełniać: właściciel oraz inwestor robót budowlanych, projektant, kierownik budowy oraz robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego, osoby odpowiedzialne za czynności geodezyjne na terenie budowy oraz pracownicy organów uprawnionych do kontroli robót budowlanych. Obowiązkiem prowadzenia dziennika, jak i całej dokumentacji budowy, objęty jest kierownik budowy.

  Jak uzupełniać dziennik budowy?

  Dziennik budowy powinien określać obecny stan robót budowlanych. Każdy wpis powinien posiadać datę oraz podpisy, również ten dotyczący zamknięcia dziennika budowy, tak samo jak jego kontynuacji w kolejnym tomie. Wpisy powinny być czytelne i trwałe, powinny znaleźć się zarówno na stronach oryginalnych, jak i na kopiach. Powinny być one dokonywane w sposób ciągły i chronologiczny, by uniemożliwić dokonywanie dodatkowych wpisów. W przypadku pomyłki, błędny wpis należy przekreślić, ale w taki sposób, by nadal pozostawał czytelny, następnie wprowadzić prawidłowy wpis oraz podać przyczynę wprowadzonej korekty.

  Zakończenie budowy a wpis do dziennika budowy

  Po zakończeniu robót budowlanych, kierownik budowy musi w dzienniku budowy złożyć oświadczenie. Oświadczenie dotyczy zgodności przeprowadzonych robót budowlanych z projektem, otrzymanym pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego, z zaznaczeniem wszelkich odstępstw od pierwotnego planu.

  Po zamieszczeniu takiego oświadczenia w dzienniku budowy, należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do takiego wniosku obligatoryjnie należy dołączyć prawidłowo wypełniony oryginał dziennika budowy. Kopia trafia do części dokumentacji po wykonawczej, która powinna zostać w posiadaniu użytkownika obiektu budowlanego.

  Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym. Przyjmuje się, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. Najważniejsze jednak by był on odpowiednio prowadzony. Odpowiednio, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  2 odpowiedzi na “Dziennik budowy, krok po kroku. Praktyczny przewodnik.”

  1. Bob Budowniczy pisze:

   Przydatne info

  2. h.r.t pisze:

   bardzo dobry materiał

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane