• Menu

  Działamy na rzecz ochrony roślin od 1951 roku

   

  IOR - PIB 05Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) w Poznaniu został utworzony na podstawie uchwały Prezydium Rządu 24 stycznia 1951 r. W 2016 r. przypada 65. rocznica powstania Instytutu, który jest jednostką badawczą podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Instytut stanowi ważny ośrodek o charakterze badawczym, wdrożeniowym i konsultacyjno-doradczym w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin. Zatrudnia ponad 300 osób, w tym 100 pracowników naukowych, wśród których jest 26 profesorów. Swoją działalnością obejmuje cały kraj. Instytut ma Oddział w Sośnicowicach, trzy Terenowe Stacje Doświadczalne: w Białymstoku, Rzeszowie i Toruniu oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny w Winnej Górze.

  IOR - PIB 09 (2)

  Poletka doświadczalne na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Winnej Górze

  W czasie swojej długoletniej działalności Instytut w sposób zasadniczy wpłynął na rozwój ochrony roślin w Polsce, opracowując i wdrażając między innymi: programy ochrony upraw rolniczych, bazy danych wielu agrofagów tych upraw, strategie przeciwdziałania odporności szkodników na środki ochrony roślin, metody identyfikacji agrofagów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej, innowacyjne metody analityczne do oznaczania pozostałości i jakości środków ochrony roślin w płodach rolnych, wodzie i glebie oraz paszach, metody prognozowania i sygnalizacji chorób oraz szkodników.

  Działalność Instytutu przyczyniła się do zarejestrowania większości środków ochrony roślin w uprawach rolniczych w Polsce. Ponadto w Instytucie opisano biologię, zakres żywicieli, szkodliwość i metody ograniczania ważnych agrofagów upraw rolniczych, w tym kwarantannowych.

  prof.sosnowska

  Prof. Sosnowska, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin

  Od ponad 10 lat IOR – PIB prowadzi Program Wieloletni pt. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”. Został on uchwalony przez Radę Ministrów i jest narzędziem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w prowadzeniu strategii zrównoważonego stosowania pestycydów w Polsce.

  Aktualnie Instytut realizuje swoje zadania w ramach działalności statutowej, Programu Wieloletniego a także prowadzi projekty oraz granty krajowe i międzynarodowe. Bardzo ważna jest działalność upowszechnieniowa. Co roku ukazuje się ponad 50 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, ponad 300 artykułów popularno-naukowych, ponad 100 monografii. Co dwa lata wydawane są „Zalecenia ochrony roślin”. Wysoką pozycję mają dwa naukowe wydawnictwa Instytutu, Journal of Plant Protection Research i Progress in Plant Protection, obecnie jedyne tego typu czasopisma w kraju z zakresu ochrony roślin.

  W skład Instytutu wchodzą akredytowane laboratoria badające pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyny oraz Laboratorium Analiz Środowiskowych. W Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych, nowoczesnej w kraju jednostce spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego, można prowadzić szeroki zakres badań. W Instytucie działa również Klinika Chorób Roślin, w której stosuje się innowacyjne metody diagnostyczne w identyfikacji agrofagów.

  Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i badawcza, nowoczesne laboratoria, szklarnie i pola doświadczalne gwarantują wysoką jakość badań i wiarygodność wyników, a także wsparcie konkurencyjności polskiego rolnictwa w kraju i za granicą.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane