• Menu

  Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. (nowelizacja 20.04.2021) o efektywności energetycznej na wielu przedsiębiorcach w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) spoczywa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Jak wygląda ten wymóg w praktyce? Kto może przeprowadzić audyt w firmie?

  Czym jest audyt energetyczny?

  Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (nowelizacja 20.04.2021 r.) audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Co więcej, w przepisach wprost określono, jak audyt powinien wyglądać (art. 37 ust. 2 ustawy).

  Krzysztof Jaszczyszyn

  Krzysztof Jaszczyszyn, główny specjalista ds. efektywności energetycznej w Gas-Trading SA.

  Audyt energetyczny jest niezależną oceną danej organizacji w określonej dziedzinie. Mówiąc o audycie energetycznym, mamy na myśli całą gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa. Patrząc na zapisy ustawy, minimum 90 proc. całkowitego zużycia energii – od źródła po odbiór końcowy − podlega analizie wykwalifikowanych audytorów. Celem audytu jest przede wszystkim określenie potencjalnych oszczędności energii i przedstawienie odpowiednich propozycji poprawy efektywności energetycznej – mówi Krzysztof Jaszczyszyn, główny specjalista ds. efektywności energetycznej w Gas-Trading SA.

  Obowiązek przeprowadzenia audytu w przedsiębiorstwie

  Jak już zostało powiedziane na wstępie, obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego spoczywa na przedsiębiorcach w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Niemniej jednak spod tego wymogu wyłączeni są mikroprzedsiębiorcy, a także mali oraz średni przedsiębiorcy.

  W tym kontekście należy dokonać wyjaśnienia powyższych pojęć. Otóż w myśl przepisów wspomnianej wcześniej ustawy mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. Z kolei małym przedsiębiorcą jest w rozumieniu ustawy przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro. Średnim przedsiębiorcą jest natomiast przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 43 milionów euro.

  Jakie korzyści płyną z wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wiąże się pewnymi korzyściami, które mogą być bardzo istotne z punktu widzenia działalności gospodarczej. Wśród nich wskazać należy:

  • uzyskanie informacji o sposobach oszczędzania energii w danym budynku, co stanowi podstawę do jego ewentualnych modernizacji;
  • uniknięcie kary finansowej za niedopełnienie obowiązku;
  • możliwość uzyskania dofinansowania na modernizację budynku;
  • dbanie o środowisko naturalne.

  Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu w Gas-Trading S.A.

  – Specjaliści Gas-Trading S.A. przeprowadzając Audyt Energetyczny w przedsiębiorstwie wykonują profesjonalną analizę infrastruktury energetycznej. Produktem końcowym jest kompletna dokumentacja określająca zestaw proponowanych przedsięwzięć możliwych do wdrożenia w celu poprawy efektywności energetycznej. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uzyskać wymierne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii. Dzięki współpracy z Gas-Trading S.A. przedsiębiorca uzyskuje pomoc naszych pracowników w procesie złożenia dokumentacji audytowej w Urzędzie Regulacji Energetyki   – mówi Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu w Gas-Trading S.A.

  Przeprowadzenie audytu energetycznego wynika wprost z przepisów ustawy o efektywności energetycznej. Obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcach, którzy w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniało średnio ponad 250 pracowników, a przy tym przekroczyło 50 milionów euro rocznego dochodu netto. Co ważne, audyt może zostać wykorzystany do modernizacji energetycznej budynków, czego efektem mogą być wymierne oszczędności na ogrzewaniu.

  Robert Adamski

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane