• Menu

  Przyjaźni turystyce w Cekcynie

  Z uwagi na położenie gminy Cekcyn, w drugim co do wielkości kompleksie leśnym w Polsce – Borach Tucholskich, jej samorząd stawia na rozwój kapitału ludzkiego z wykorzystaniem warunków przyrodniczo-krajobrazowych

  Specyfika regionu kujawsko-pomorskiego zachęca, aby na słabych rolniczo gruntach i przy dużym zalesieniu spożytkować potencjał ekologiczny Borów Tucholskich. Lokalny samorząd gminy Cekcyn podjął świadomą decyzję o wyborze gospodarki turystycznej na specjalizację swojej jednostki terytorialnej, co ma generować nowe miejsca pracy i wzrost dochodów ludności.

  Program Rozwoju Turystyki gminy Cekcyn zakłada dalszą, kompleksową rozbudowę bazy turystycznej, szkolenia mieszkańców oraz promocję gminy w kraju i za granicą. Są to założenia i cele strategiczne przyjęte do realizacji na kilkanaście najbliższych lat.

  Cekcyn oddolnie

  Władze nie tylko dbają o rozwój infrastruktury turystycznej, przebudowując obiekty na bazę noclegową, zagospodarowując plaże czy budując boiska, ale wspierają też rozwój inicjatyw oddolnych organizacji pozarządowych poprzez pielęgnowanie zasad dialogu i partycypacji społecznej. To mieszkańcy organizują się i tworzą np. wioski tematyczne, które rozszerzają ofertę turystyczną gminy. Wspierają lokalne władze w wykonywaniu jej ustawowych zadań: organizują grupy zabawowe dla dzieci nieobjętych jeszcze opieką przedszkolną, angażują się w zachowanie borowiackiego dziedzictwa, budują i obsługują lokalną sieć internetową czy działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

  – Lokalny samorząd po ćwierćwieczu istnienia ma ogromną wiedzę i doświadczenie, którą stara się wykorzystać jak najlepiej w służbie mieszkańcom. Stoi też przed nowymi wyzwaniami społecznymi i technologicznymi. Musimy dbać o przygotowywanie jak najlepszego gruntu pod rozwój gospodarczy, stawiając przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę turystyczną, pamiętając jednak o zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim słuchając swoich mieszkańców, bo to prawdziwy klucz do sukcesu – mówi Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn.

  www.cekcyn.pl

   

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *