• Menu

  Znaki towarowe w Unii po nowemu

  1 października 2017r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM). Rozporządzenie zmienia niektóre zasady rejestracji unijnych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także wprowadza nowe rodzaje i kategorie oznaczeń

  Najważniejszą zmianą jest zniesienie wymogu przedstawiania graficznego oznaczeń. Po 30 września 2017 r. oznaczenia mogą być przedstawiane w dowolnej formie, pod warunkiem że dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Jest to związane z dopuszczeniem do rejestracji typów znaków towarowych, które można przedstawić wyłącznie w formie elektronicznej. Chodzi o znaki multimedialne, znaki ruchowe i hologramy, w przypadku których do wniosku dołączany będzie film wideo ukazujący ruch lub zmianę położenia w znaku bądź plik audiowizualny zawierający kombinację obrazu i dźwięku.

  Nowe przepisy zasadniczo rozszerzają możliwości ochrony oznaczeń z jednym jednak wyjątkiem. Dotyczy to zapachów. – Decyzją EUIPO, z uwagi na ograniczone obecnie możliwości techniczne, zapachy nie będą mogły być rejestrowane aż do czasu, gdy stan techniki to umożliwi. EUIPO wyraźnie podkreśla, że raczej nie nastąpi to w najbliższej przyszłości – wyjaśnia Marta Krzyśków-Szymkowicz, rzecznik patentowy z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. – Przeszkodę w rejestrowaniu zapachów stanowi też niedopuszczenie próbek i okazów jako załączników do wniosku o rejestrację. Mimo to warto uważnie obserwować możliwości techniczne dopuszczalne przez EUIPO, ponieważ postęp techniki nie wyklucza znalezienia sposobu na obejście tego ograniczenia.

  Zdaniem EUIPO zmiany zwiększą przejrzystość rejestru znaków towarowych UE i ułatwią jego przeszukiwanie. EUIPO liczy również na zmniejszenie ilości sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych, wnoszonych ze względów formalnych.

  Znaki certyfikujące

  1 października 2017 r. pojawiła się także w systemie znaków UE nowa kategoria oznaczeń – tzw. znaki certyfikujące UE. Mają przede wszystkim służyć zagwarantowaniu określonych cech oznaczonych nim towarów i usług. Dlatego wnioskując o niego, należy przedłożyć tzw. regulamin używania unijnego znaku certyfikującego, wskazujący osoby uprawnione do jego używania, właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, sposób ich badania przez organ certyfikujący, sposób nadzorowania używania znaku oraz warunki używania znaku, w tym sankcje. Ma to zagwarantować, że towary i usługi opatrzone znakiem certyfikującym są zgodne z konkretnym standardem określonym w regulaminie, a właściciel znaku certyfikującego jest odpowiedzialny za jego kontrolowanie. Znak certyfikujący UE podlega dwóm istotnym ograniczeniom – jego właścicielem nie może być osoba prowadząca działalność związaną z dostawą towarów i usług rodzaju objętego certyfikatem, a także nie może on służyć do odróżniania towarów lub usług objętych znakiem certyfikującym pod względem pochodzenia geograficznego.

  – Zmiany wchodzące wkrótce w życie dadzą przedsiębiorcom do ręki kolejne narzędzia rozszerzające możliwości ochrony wyłącznej oznaczeń – komentuje Magdalena Maksimowska, rzecznik patentowy z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. – Co więcej, dużo łatwiej będzie teraz zgłosić do rejestracji znaki nietypowe, których zastrzeżenie dotychczas generowało problemy techniczne związane z przedstawieniem znaku. Nowe oznaczenia będą atrakcyjne dla przedsiębiorców z wielu branż, np. dla twórców aplikacji na smartfony, oprogramowania komputerowego, lub firm fonograficznych. A dzięki  pomocy profesjonalnego pełnomocnika nowelizacja przepisów pozwoli przedsiębiorcom wykorzystać zmiany z maksymalną korzyścią dla ich biznesów.

  Wchodzące na początku października zmiany obejmą też pewne procedury rejestracji znaków towarowych, szczególnie metody komunikowania z EUIPO. Jeszcze do końca roku 2017 będzie można wysyłać do EUIPO zgłoszenia i korespondencję faksem. Od 1 stycznia 2018 r. jedynym skutecznym kanałem komunikacji z EUIPO służącym do zgłaszania nowych znaków oraz do odnawiania ochrony praw już istniejących stanie się system elektroniczny.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane